Skip to main content

Myönnämme apurahoja

Säätiömme myöntää apurahoja

Asianajajaliiton Säätiö myöntää apurahoja ja avustuksia asianajajille, asianajotoimistoissa työskenteleville muille juristeille ja oikeustieteen opiskelijoille esimerkiksi oikeustieteellisiin väitöskirjoihin, ulkomaisiin jatko-opintoihin tai asianajajan ammatin kannalta hyödyllisiin tutkimus- ja kirjoitusprojekteihin. Jos joku näitä edellä mainituista on mielessäsi tai jopa jo työn alla, kannustamme ehdottomasti hakemaan apurahaa!

Asianajajaliiton Säätiö on itsenäinen, Suomen Asianajajaliitosta erillinen toimija, jonka tarkoituksena on Suomen asianajajalaitoksen kehittäminen, asianajajien ammattitaidon ja eettisen kehityksen edistäminen sekä asianajajien ammattikunnan arvostuksen kohottaminen.

 

 

Milloin voit hakea apurahaa?

Apurahojen hakuajat ovat 1.3.-30.4. sekä 1.9.-31.10. Hakemukset käsitellään touko- ja joulukuussa säätiön hallituksen kokouksissa. Lue tästä, miten apurahaa haetaan ja lähetä hakemuksesi sähköisesti.

Mihin apurahaa voi saada?

Väitöskirja- ja tutkimustyö

 • asianajajien ja asianajotoimistoissa työskentelevien juristien loppuvaiheessa olevaan oikeustieteelliseen väitöskirjatyöhön
  • asianajajien osalta myös muuhun kuin oikeustieteelliseen väitöskirjatyöhön
 • asianajajaoikeudelliseen väitöskirjaan myös muille kuin asianajajille tai asianajotoimistoissa työskenteleville juristeille
 • asianajajien ja asianajotoimistoissa työskentelevien juristien ammatinharjoittamisen kannalta hyödyllisiin tutkimushankkeisiin ja kirjoituksiin

Jatko-opinnot

 • asianajajien ja asianajotoimistoissa työskentelevien juristien kotimaisiin ja ulkomaisiin oikeustieteellisiin jatko-opintoihin
  • asianajajien osalta myös muihin kuin oikeustieteen jatko-opintoihin, mikäli niiden katsotaan olevan asianajajan ammatinharjoittamisen kannalta hyödyllisiä

Työharjoittelu

 • asianajajien ja asianajotoimistossa työskentelevien juristien palkattomaan työharjoitteluun esimerkiksi ihmisoikeustuomioistuimessa, EU-tuomioistuimessa tai kansainvälisessä rikostuomioistuimessa
  • työharjoitteluun ulkomaisessa asianajotoimistossa ei myönnetä apurahaa

Oikeustapauskilpailut

 • yliopistojen oikeustieteellisten tiedekuntien oikeustapauskilpailujoukkueiden taloudelliseen tukemiseen, mikäli muualta saatu taloudellinen tuki ei riitä kattamaan kilpailukuluja

Poikkeukset

 • erityisistä syistä myös erilaisiin opintomatkoihin ja asianajajien, Suomen Asianajajaliiton ja sen paikallisosastojen hankkeisiin
 • asianajajien täydennyskoulutukseen voidaan myöntää apurahaa vain erityisen painavasta syystä.

 

HAE APURAHAA