Skip to main content

Valvontaratkaisujen hakemisto

Valvontaratkaisujen hakemisto

Valvontalautakunnan ja sitä edeltäneen kurinpitolautakunnan tekemiä ratkaisuja on tallennettu valvontaratkaisujen hakemistoon vuodesta 2001 alkaen. Tapauksia voi hakea kantelun kohteen ammattinimikkeen, annetun seuraamuksen, ratkaisun tehneen kokoonpanon, ratkaisuvuoden, ratkaisun aiheen tai säädöksen perusteella. Lisäksi hakuja voi tehdä vapaalla tekstihaulla kaikkien tapausten tekstisisällöistä sekä yhdistelemällä edellä mainittuja hakukriteerejä. 
 

Siirry ratkaisuhakemistoon tästä linkistä.