Skip to main content

Asianajajaksi hakeminen

Kenet voidaan hyväksyä asianajajaksi?

Asianajajaksi ei voi päästä kuka tahansa juristi. Asianajajaliiton hallitus tekee päätöksen jäseneksi hyväksymisestä lakisääteisten jäsenyysedellytysten perusteella. Vain asianajotoimistossa tai julkisena oikeusavustajana työskentelevä juristi voi olla asianajaja.

Asianajajaksi hakevalta edellytetään, että hän on

 • vähintään 25-vuotias
 • suorittanut Suomessa oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon tai
 • suorittanut oikeustieteen tutkinnon muualla kuin Suomessa ja saanut ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain (1385/2015) mukaisen Opetushallituksen lopullisen päätöksen korkeakoulututkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan oikeustieteen maisterin tutkintoon. Lisätietoa Opetushallituksen sivuilta.

Lisäksi hän

 • on toiminut neljä vuotta lakimiestehtävissä, joista kaksi vuotta asianajoalalla
 • on suorittanut asianajajatutkinnon
 • ei voi olla konkurssissa tai hänen toimintakelpoisuutta ei voi olla rajoitettu
 • on rehelliseksi tunnettu ja elämäntavoiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sopiva harjoittamaan asianajajan tointa
 • on itsenäinen ja riippumaton
 • toimii asianajajana päätoimisesti

 

 

Ulkomaiset tutkinnot

 • Jos sinulla on asianajajan pätevyys toisessa EU-valtiossa, voit hakeutua Asianajajaliiton ylläpitämään EU-luetteloon. Kun olet toiminut kolme vuotta EU-luetteloon merkittynä asianajajana, voit hakea Asianajajaliiton jäseneksi.
 • Jos olet suorittanut juristitutkinnon ulkomailla, sinulla tulee olla OPH:n rinnastus suomalaiseen OTM-tutkintoon ennen kuin voit osallistua asianajajatutkintoon ja päästä asianajajaksi.

 

Lisätietoa: jasenasiat@asianajajaliitto.fi