Skip to main content

Toiminta-ajatus, arvot ja strategia

Toiminta-ajatus

Suomen Asianajajaliitto on vuonna 1919 perustettu julkisoikeudellinen yhteisö. Tämä tarkoittaa, että meillä on asianajajien jäsenasioiden hoitoon ja ammattikunnan valvontaan liittyviä viranomaistehtäviä. Me myös sääntelemme eli ohjeistamme ja koulutamme asianajajakuntaa sekä vastaamme vaativan asianajajatutkinnon järjestämisestä.

Yksi tärkeistä tehtävistämme on myös vaikuttaa lainsäädäntöön tuomalla jo lainvalmisteluvaiheessa esille erityisesti kansalaisten ja yritysten oikeusturvaan liittyviä näkemyksiä, jotka lakiuudistuksissa tulisi huomioida. Liiton kaikki toiminta pohjautuu oikeusvaltioperiaatteiden puolustamiseen. Asianajajat ovat välttämättömiä, jotta suomalainen oikeusvaltio säilyy vahvana tulevaisuudessakin.

Asianajajien perusarvot näkyvät arjen työssä

Asianajajien perusarvot ovat lojaalisuus, riippumattomuus, esteettömyys, luottamuksellisuus ja kunniallisuus. Nämä eivät ole asianajajille vain kauniita sanoja, vaan jokaisen asianajajan arjen ohjenuora ammatissa toimimiseen.

Ennen kuin asianajaja aloittaa uransa, hänen tulee sisäistää alan eettiset ohjeet. Edellä kerrotut arvot avataan Hyvää asianajajatapaa koskevissa ohjeissa tarkkaan ja samalla käydään läpi, miten niiden tulee asianajajan työssä toteutua. Lisäksi liitto valvoo kaikkia asianajajia niin työssä kuin vapaa-aikana – arvot todellakin näkyvät arjen työssä.

 

Asianajajien missio, visio ja strategia

Asianajajakunnan missio eli olemassaolon tarkoitus on, että Asianajaja turvaa oikeusvaltion.

  • Oikeusvaltiossa on aina valtiovallasta riippumaton asianajajakunta, joka tarjoaa yksityisille henkilöille ja yrityksille korkealaatuiset ja luotettavat oikeudelliset palvelut.

Asianajajakunnan visio eli pitkän aikavälin tavoite on, että Kaikki luottavat asianajajaan.

  • Yksityiset ihmiset ja yritykset mieltävät asianajajat ammattitaitoisiksi oikeudellisten palveluiden tarjoajiksi. Yhteiskunta tunnustaa laajasti asianajajakunnan merkittävän roolin oikeusolojen kehittäjänä. Asianajajakuntaan kuuluminen koetaan hyödylliseksi ja sitä arvostetaan.

Suomen Asianajajaliiton tehtävinä on säännellä ja valvoa asianajotoimintaa, edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukea asianajajia sekä kehittää oikeusoloja.

Päätavoitteemme ovat:

  1. Asianajajakunnalla on arvostettu asema yhteiskunnassa oikeudellisten olojen kehittäjänä.
  2. Laadukkaat asianajopalvelut ovat jokaisen ulottuvilla.
  3. Asianajajat ovat ammattitaitoisimpia oikeudellisten palveluiden tarjoajia, ja asianajajan ammatti on haluttu.
  4. Asianajajat ovat sisäistäneet ammattikunnan eettiset säännöt, ja säännöt tunnetaan laajalti yhteiskunnassa.
  5. Asianajajaliitto on tehokas palveluorganisaatio.

 

Asianajajaliiton vuonna 2022 välitarkastellun strategian löydät tämän sivun liitetiedostosta (oikea palsta).