Skip to main content

Avainluvut

Asianajajakunta lukuina

Asianajajia 2211 (31.12.2020) +1,3 %. Asianajajien määrä 2000–2020: vuonna 2000 1539, vuonna 2005 1759, vuonna 2010 1873, vuonna 2015 2090, vuonna 2019 2183, vuonna 2020 2211. Asianajajista miehiä 65 %, naisia 33 %. Uusista asianajajista 58 % oli naisia.

 

Asianajajien ikäjakauma: Alle 30-vuotiaita 1 %, 30–37-vuotiaita 21 %, 38–45-vuotiaita 25 %, 46–53-vuotiaita 18 %, 54–62-vuotiaita 22 %, yli 63-vuotiaita 13 %. 775 asianajotoimistoa. 34 % asianajajista työskentelee 1–2 juristin toimistossa. 26 % asianajajista työskentelee kymmenessä isoimmassa toimistossa.

 

Talous

Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan 12.6.2020 hyväksymä virallinen vuoden 2019 tilinpäätös.

Asianajajaliiton entinen pääsihteeri Minna Melender valtuuskunnan kokouksessa 14.6.2019.