Skip to main content

Avainluvut

Asianajajakunta lukuina

Asianajajia 2299 (15.4.2024). Asianajajien määrä 2000–2024: vuonna 2000 1539, vuonna 2005 1759, vuonna 2010 1873, vuonna 2015 2090, vuonna 2023 2300, vuonna 2022 2299. Asianajajista miehiä 62 %, naisia 38 %. Uusista asianajajista 54 % oli naisia.

 

Asianajajien ikäjakauma: Alle 30-vuotiaita 1 %, 30–37-vuotiaita 22 %, 38–45-vuotiaita 24 %, 46–53-vuotiaita 20 %, 54–61-vuotiaita 17 %, yli 62-vuotiaita 16 %. 738 asianajotoimistoa. 32 % asianajajista työskentelee 1–2 juristin toimistossa. 29 % asianajajista työskentelee kymmenessä isoimmassa toimistossa.

 

Talous

Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan 9.6.2023 hyväksymä virallinen tilinpäätös 2022.

 

Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson valtuuskunnan kokouksessa kesäkuussa 2023
Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson valtuuskunnan kokouksessa kesäkuussa 2023.