Skip to main content

Hallitus, valiokunnat ja johtoryhmä

Hallitus, valiokunnat ja johtoryhmä

Asianajajaliiton hallitus

Hallitus vastaa Asianajajaliiton strategian toteutumisesta ja valvoo liiton operatiivista toimintaa kuukausittaisissa kokouksissaan. Suuri osa liiton hallitustyöskentelystä liittyy liiton lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, kuten jäseneksi hyväksymiseen sekä asianajajien valvontaan.

Lakisääteisissä tehtävissä hallituksen jäsenet toimivat tuomarin vastuulla.

Asianajajaliiton hallituksen ja siten myös Asianajajaliiton puheenjohtajana toimii Hanna Räihä-Mäntyharju (Tampere) ja varapuheenjohtajana Eero-Pekka Uotila (Helsinki).

 

Asianajajaliiton puheenjohtaja (2020–), asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju

Lataa pressikuva Hanna Räihä-Mäntyharju

 

Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju
Asianajotoimisto Tempo Oy
Hämeenkatu 15 B, 33100 Tampere
etunimi.sukunimi@tempolaw.fi

Katso CV

 

Asianajajaliiton varapuheenjohtaja (2020–), asianajaja Eero-Pekka Uotila

Lataa pressikuva Eero-Pekka Uotila

 

Asianajaja Eero-Pekka Uotila
Properta Asianajotoimisto Oy
Unioninkatu 7 B 17, 00130 Helsinki
etunimi.sukunimi@properta.fi

Katso CV

 

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu kahdeksan muuta jäsentä eri puolilta Suomea ja molemmista kotimaisista kieliryhmistä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

 

Asianajajaliiton hallitus, elokuu 2021

Hallituksen jäsenet elokuussa 2021. Kuvassa vasemmalta alkaen: Eero-Pekka Uotila, varapj. (Helsinki), Mari Lampenius (Helsinki), Jussi Ikonen (Helsinki), Tero Puha, valtuuskunnan pj. (Helsinki), läsnäolo-oikeus, Hanna Räihä-Mäntyharju, pj. (Häme), Hannu Kalkas (Helsinki), Lotta Kroneld (Turku) sekä Juha Ryynänen (Oulu). Kuvasta puuttuvat Max Lindholm (Helsinki), Elina Saari (Keski-Suomi) ja Lasse Tirronen (Kymi).

 

Johtoryhmä

Asianajajaliiton johtoryhmä on pääsihteerin työrukkanen. Pääsihteerillä on kokonaisvastuu liiton operatiivisesta toiminnasta ja toimiston johtamisesta.

 

Pääsihteeri Niko Jakobsson, Asianajajaliiton operatiivinen johtaja

Lataa pressikuva Niko Jakobsson

 

Pääsihteeri, VT Niko Jakobsson
Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Mikonkatu 25), 00101 Helsinki
Puh. (09) 6866 120
etunimi.sukunimi@asianajajaliitto.fi

 

Johtoryhmän muut jäsenet toimivat esimiehinä ja he vastaavat omien toiminta-alueidensa päätöksenteosta sekä johtamisesta. Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää liittyen liiton toiminta-alueisiin tai toiminnan kehittämiseen, voit olla yhteydessä suoraan johtoryhmän jäseniin.

Johtoryhmän jäsenet ovat:

  • pääsihteeri Niko Jakobsson (kokonaisvastuu Asianajajaliiton toiminnasta, oikeuspolitiikasta ja kansainvälisistä asioista, hallinto, IT- ja kehittäminen) ja
  • viestintäjohtaja Sari Krappe (viestintä, täydennyskoulutus ja yhteiskuntavastuu).
  • Laajennetun johtoryhmän jäsenenä on myös vt. valvontayksikön päällikkö Kaisa Marttinen

Valiokunnat

Asianajajaliiton valiokunnat valmistelevat liiton erityisen tärkeiksi nostamiin teemoihin liittyviä asioita hallituksen päätettäviksi. Niiden tehtävänä on seurata, ehdottaa ja valmistella asianajotoiminnan ja oikeusolojen kehittämiseen liittyviä asioita.

Valiokuntatyöskentely keskittyy tällä hetkellä ammatillisen työn kehittämiseen, eettisiin kysymyksin, IT-, tietoturva- ja tietosuoja-asioihin, asianajajien koulutukseen / täydennyskoulutukseen, sovittelutoiminnan kehittämiseen sekä nuorten asianajajien toiminnan aktivoimiseen. Voit olla yhteydessä suoraan valiokunnan puheenjohtajaan, jos sinulla on kyseisen valiokunnan toimialaan liittyviä kysymyksiä tai kehittämisideoita.

 

Valiokuntien puheenjohtajat 18.6.2021–

  • Lotta Kroneld, ammatillinen valiokunta
  • Hannu Kalkas, eettinen valiokunta
  • Juha Ryynänen, it-valiokunta
  • Mari Lampenius, koulutusvaliokunta
  • Iina-Mari Supperi, nuorten valiokunta
  • Antti Pulkkinen, sovitteluvaliokunta

Katso valiokuntien kokoonpanot tästä