Skip to main content

Hallitus, valiokunnat ja johtoryhmä

Hallitus, valiokunnat ja johtoryhmä

Asianajajaliiton hallitus

Hallitus vastaa Asianajajaliiton strategian toteutumisesta ja valvoo liiton operatiivista toimintaa kuukausittaisissa kokouksissaan. Suuri osa liiton hallitustyöskentelystä liittyy liiton lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, kuten jäseneksi hyväksymiseen sekä asianajajien valvontaan.

Lakisääteisissä tehtävissä hallituksen jäsenet toimivat virkavastuulla.

Asianajajaliiton hallituksen ja siten myös Asianajajaliiton puheenjohtajana toimii Hanna Räihä-Mäntyharju (Tampere) ja varapuheenjohtajana Eero-Pekka Uotila (Helsinki).

 

Asianajajaliiton puheenjohtaja (2020–), asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju

Lataa pressikuva Hanna Räihä-Mäntyharju

 

Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju
Asianajotoimisto Tempo Oy
Hämeenkatu 15 B, 33100 Tampere
etunimi.sukunimi@tempolaw.fi

Katso CV

 

Asianajajaliiton varapuheenjohtaja (2020–), asianajaja Eero-Pekka Uotila

Lataa pressikuva Eero-Pekka Uotila

 

Asianajaja Eero-Pekka Uotila
Properta Asianajotoimisto Oy
Unioninkatu 7 B 17, 00130 Helsinki
etunimi.sukunimi@properta.fi

Katso CV

 

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu kahdeksan muuta jäsentä eri puolilta Suomea ja molemmista kotimaisista kieliryhmistä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta:

 • Jussi Ikonen (Helsinki), varaj. Suvi Knaapila (Helsinki)
 • Hannu Kalkas (Helsinki), varaj. Iina-Mari Supperi (Helsinki)
 • Lotta Kroneld (Turku), varaj. Tomi Kauppinen (Häme)
 • Mari Lampenius (Helsinki), varaj. Nina Solas-Iloniemi (Helsinki)
 • Max Lindholm (Helsinki), varaj. Martina Kronström (Helsinki)
 • Matti Pulkamo (Lappi), varaj. Lauri Leppänen (Vaasa)
 • Elina Saari (Keski-Suomi), varaj. Veli-Matti Lanne (Satakunta)
 • Lasse Tirronen (Kymi), varaj. Aino Kuulasmaa (Mikkeli)

 

Hallitus, kesäkuu 2023

Hallituksen jäsenet ja Asianajajaliiton pääsihteeri kesäkuussa 2023. Kuvassa vasemmalta alkaen: Elina Saari (Keski-Suomi), Eero-Pekka Uotila, varapj. (Helsinki), Lotta Kroneld (Turku), Matti Pulkamo (Lappi), Janne Nyman, valtuuskunnan pj. (Helsinki, läsnäolo-oikeus), Niko Jakobsson, Asianajajaliiton pääsihteeri, Hanna Räihä-Mäntyharju, pj. (Häme), Hannu Kalkas (Helsinki), Max Lindholm (Helsinki), Jussi Ikonen (Helsinki) sekä Mari Lampenius (Helsinki). Kuvasta puuttuu Lasse Tirronen (Kymi).

 

 

Johtoryhmä

Asianajajaliiton johtoryhmä on pääsihteerin työrukkanen. Pääsihteerillä on kokonaisvastuu liiton operatiivisesta toiminnasta ja toimiston johtamisesta.

 

Pääsihteeri Niko Jakobsson, Asianajajaliiton operatiivinen johtaja

Lataa pressikuva Niko Jakobsson

 

Pääsihteeri, VT Niko Jakobsson
Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Mikonkatu 25), 00101 Helsinki
Puh. (09) 6866 120
etunimi.sukunimi@asianajajaliitto.fi

 

Johtoryhmän muut jäsenet toimivat esimiehinä ja he vastaavat omien toiminta-alueidensa päätöksenteosta sekä johtamisesta. Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää liittyen liiton toiminta-alueisiin tai toiminnan kehittämiseen, voit olla yhteydessä suoraan johtoryhmän jäseniin.

Johtoryhmän jäsenet ovat:

 • pääsihteeri Niko Jakobsson (kokonaisvastuu Asianajajaliiton toiminnasta ja kansainvälisistä asioista, hallinto, IT- ja kehittäminen),
 • johtaja, jäsenasiat ja yleisvalvonta Marian Grönlund ja
 • johtaja, viestintä ja koulutus Liisa Laitinen.

Laajennetun johtoryhmän jäsenenä toimii vt.valvontayksikön päällikkö Suvi Vekki, joka on mukana johtoryhmässä silloin, kun käsitellään koko henkilöstöön liittyviä, muita kuin lainkäyttöasioita.

Valiokunnat

Asianajajaliiton valiokunnat valmistelevat liiton erityisen tärkeiksi nostamiin teemoihin liittyviä asioita hallituksen päätettäviksi. Niiden tehtävänä on seurata, ehdottaa ja valmistella asianajotoiminnan ja oikeusolojen kehittämiseen liittyviä asioita.

Valiokuntatyöskentely keskittyy tällä hetkellä ammatillisen työn kehittämiseen, eettisiin kysymyksin, it-, tietoturva- ja tietosuoja-asioihin, asianajajien koulutukseen / täydennyskoulutukseen, sovittelutoiminnan kehittämiseen sekä nuorten asianajajien toiminnan aktivoimiseen. Voit olla yhteydessä suoraan valiokunnan puheenjohtajaan, jos sinulla on kyseisen valiokunnan toimialaan liittyviä kysymyksiä tai kehittämisideoita.

 

Asianajajaliiton valiokunnat 1.10.2022–

Ammatillinen valiokunta
Lotta Kroneld pj., Kirsi Ikävalko-Lähde, Petri Impola, Mikko Iso-Aho, Klaus Kinanen, Max Lindholm, Jarkko Männistö, Kaija Ruosteenoja, Kirsi-Marja Salokangas, Heikki Sillanpää ja Samuli Tarkiainen.

Eettinen valiokunta
Hannu Kalkas pj., Björn Boucht, Jussi Ikonen (CCBE)*, Petra Lindberg, Toni Siimes, Pekka Suojanen, Petri Vesa ja Emilia Vuolle.

Koulutusvaliokunta
Mari Lampenius pj., Mia Kavasto, Aino Kuulasmaa, Lasse Lievonen (CCBE), Kristiina Liljedahl ja Iina-Mari Supperi.

It-valiokunta
Matti Pulkamo pj., Kimmo Koskentausta, Risto Sandvik, Pauli Sortti ja Eija Warma-Lehtinen (CCBE).

Nuorten valiokunta
Iina-Mari Supperi pj., Pinja Hoffrichter, Mikko Iso-Aho, Klaus Kinanen, Anni Murto-Koivisto ja Essi Santavuo.

Sovitteluvaliokunta
Lasse Tirronen pj., Mikko Elonheimo, Johanna Flythström, Caius Honkanen, Kari Jaatinen, Timo A. Järvinen, Helena Kalmanlehto, Anna Kuusi, Heidi Merikalla-Teir, Antti Pulkkinen ja Marja Välilä.

*) Joissakin valiokunnissa ja oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä on mukana myös Euroopan asianajajaliittojen neuvoston CCBE:n komiteoissa olevia henkilöitä CCBE-edustajina. Heidän tehtävänään on toimia linkkinä Asianajajaliiton kansainvälisen toiminnan ja asiantuntijatyöskentelyn välillä.