Skip to main content

Styrelsen, utskotten och ledningsgruppen

Styrelsen, utskotten och ledningsgruppen

Advokatförbundets styrelse

Styrelsen ansvarar för genomförandet av Advokatförbundets strategi och övervakar förbundets operativa verksamhet vid sina månatliga möten. En stor del av Advokatförbundets styrelsearbete hänför sig till skötsel av förbundets lagstadgade uppgifter, såsom godkännande av medlemmar samt övervakning av advokater.

I lagstadgade uppgifter verkar styrelsemedlemmarna under tjänstansvar.

Som ordförande för styrelsen till Advokatförbundet fungerar Hanna Räihä-Mäntyharju (Tammerfors) och som viceordförande Eero-Pekka Uotila (Helsingfors).

 

Ordförande för Advokatförbundet (2020–), advokat Hanna Räihä-Mäntyharju

Ladda ner ett pressfoto av Hanna Räihä-Mäntyharju

Hanna Räihä-Mäntyharju, advokat, vicehäradshövding
Advokatbyrå Tempo Ab
Hämeenkatu 15 B, 33100 Tammerfors
förnamn.efternamn@tempolaw.fi

 

Viceordförande för Advokatförbundet (2020–), advokat Eero-Pekka Uotila

Ladda ner ett pressfoto av Eero-Pekka Uotila

Eero-Pekka Uotila, advokat
Properta Advokatbyrå Ab
Unionsgatan 7 B 17, 00130 Helsingfors
förnamn.efternamn@properta.fi

 

Förutom ordföranden och viceordföranden består styrelsen av åtta andra medlemmar från olika delar av Finland och från de båda inhemska språkgrupperna. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är tre år:

 • Jussi Ikonen (Helsingfors), suppl. Suvi Knaapila (Helsingfors)
 • Hannu Kalkas (Helsingfors), suppl. Iina-Mari Supperi (Helsingfors)
 • Lotta Kroneld (Åbo), suppl. Tomi Kauppinen (Tavastland)
 • Mari Lampenius (Helsingfors), suppl. Nina Solas-Iloniemi (Helsingfors)
 • Max Lindholm (Helsingfors), suppl. Martina Kronström (Helsingfors)
 • Matti Pulkamo (Lappland), suppl. Lauri Leppänen (Vasa)
 • Elina Saari (Mellersta Finland), suppl. Veli-Matti Lanne (Satakunta)
 • Lasse Tirronen (Kymmene), suppl. Aino Kuulasmaa (St. Michels)

 

Hallitus, kesäkuu 2023

Styrelsemedlemmar och generalsekreteraren för Finlands Advokatförbund i juni 2023. Från vänster till höger på fotografiet: Elina Saari (Mellersta Finland), Eero-Pekka Uotila, vice ordförande (Helsingfors), Lotta Kroneld (Åbo), Matti Pulkamo (Lappland), Janne Nyman, delegationens ordförande (Helsingfors, närvarorätt), Niko Jakobsson, generalsekreterare för Finlands Advokatförbund, Hanna Räihä-Mäntyharju, ordförande (Tavastland), Hannu Kalkas (Helsingfors), Max Lindholm (Helsingfors), Jussi Ikonen (Helsingfors) och Mari Lampenius (Helsingfors). Lasse Tirronen (Kymmene) finns inte med på bilden.

 

Ledningsgruppen

Advokatförbundets ledningsgrupp är generalsekreterarens arbetshandske. Generalsekreteraren har det övergripande ansvaret för förbundets operativa verksamhet och för ledningen av byrån.

 

Generalsekreterare Niko Jakobsson, ledaren av Advokatförbundets operativa verksamhet

Ladda ner ett pressfoto av Niko Jakobsson

Niko Jakobsson, generalsekreterare, VH
Finlands Advokatförbund
PB 194 (Mikaelsgatan 25), 00101 Helsingfors
Tel. (09) 6866 120
förnamn.efternamn@advokatforbundet.fi

 

De andra medlemmarna i ledningsgruppen fungerar som chefer och de ansvara för beslutsfattandet inom och ledningen av de egna verksamhetsområdena. Om du har några frågor om Advokatförbundets verksamhetsområden eller utvecklingen av verksamheten, kan du direkt kontakta medlemmarna i ledningsgruppen. 

Medlemmarna i ledningsgruppen är

 • generalsekreterare Niko Jakobsson (övergripande ansvar för förbundets operativa verksamhet och internationella ärenden, förvaltning, IT och utveckling),
 • direktör, medlemsärenden och allmän tillsyn Marian Grönlund och
 • direktör, kommunikation och fortbildning Liisa Laitinen.

I den utökade ledningsgruppen ingår chef för tillsynsenheten Britta Andersin, som är involverad i ledningsgruppen när det handlar om icke-jurisdiktionsfrågor relaterade till all personal.

Utskott

Advokatförbundets utskott bereder ärenden som hänför sig till de teman som förbundet lyft fram som särskilt viktiga så att beslut i ärendena kan fattas i styrelsen. De har i uppgift att följa upp, föreslå och förbereda ärenden i anknytning till utvecklingen av advokatverksamheten och rättstillståndet.

Utskottsarbetet fokuserar för närvarande på utveckling av det yrkesmässiga arbetet, etiska frågor, IT-, datasäkerhets- och dataskyddsfrågor, utbildning/vidareutbildning för advokater, utveckling av förlikningsverksamheten samt aktivering av verksamheten för unga advokater. Du kan kontakta utskottets ordförande direkt om du har frågor eller utvecklingsidéer som hänför sig till ifrågavarande utskotts verksamhetsområde.

 

Advokatförbundets utskott 1.10.2022–

Yrkesrådet
Lotta Kroneld ordf., Kirsi Ikävalko-Lähde, Petri Impola, Mikko Iso-Aho, Klaus Kinanen, Max Lindholm, Jarkko Männistö, Kaija Ruosteenoja, Kirsi-Marja Salokangas, Heikki Sillanpää och Samuli Tarkiainen.

Etiska utskottet
Hannu Kalkas ordf., Björn Boucht, Jussi Ikonen (CCBE)*, Petra Lindberg, Toni Siimes, Pekka Suojanen, Petri Vesa och Emilia Vuolle.

It-utskottet
Matti Pulkamo ordf., Kimmo Koskentausta, Risto Sandvik, Pauli Sortti och Eija Warma-Lehtinen (CCBE).

Utskottet för utbildning
Mari Lampenius ordf., Mia Kavasto, Aino Kuulasmaa, Lasse Lievonen (CCBE), Kristiina Liljedahl och Iina-Mari Supperi.

De ungas utskott
Iina-Mari Supperi ordf., Pinja Hoffrichter, Mikko Iso-Aho, Klaus Kinanen, Anni Murto-Koivisto och Essi Santavuo.

Förlikningsutskottet
Lasse Tirronen ordf., Mikko Elonheimo, Johanna Flythström, Caius Honkanen, Kari Jaatinen, Timo A. Järvinen, Helena Kalmanlehto, Anna Kuusi, Heidi Merikalla-Teir, Antti Pulkkinen och Marja Välilä.

*) Vissa utskott och juridiska expertgrupper omfattar även personer i CCBE-kommittéer som företrädare för CCBE. Deras roll är att fungera som en länk mellan Advokatförbundets internationella verksamhet och expertarbete.