Skip to main content

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 

Medlems- och tillsynsavgifter:

  • Advokater 1 252 euro/år

  • Nya medlemmar 766 euro/år

  • Offentliga rättsbiträden 785,80 euro/år

Medlemsavgift

  • årsavgiftenför en advokat är 972 euro, som faktureras i tre (3) rater. Årsavgiften för en ny advokat för anslutningsåret och därpåföljande kalenderår är 486 euro, vilket faktureras i tre (3) rater.
  • Årsavgiften för den som erhållit yrkesbenämningen ‘advokat (pensionerad)’ är 50 euro. I årsavgiften ingår en årgång av tidskriften Advokaatti.
  • årsavgiften för ett offentligt rättsbiträde är 505,80 euro.
  • medlemsavgiften för enpassiv medlem är samma som beställningsavgiften för Defensor Legis, som år 2024 är 150 euro.

Tillsynsavgift

  • den lagstadgade tillsynsavgiften är 280 euro som faktureras i februari. Alla som har varit medlem i Advokatförbundet under kalenderåret ska betala avgiften (även om medlemskapet endast har varat en kort tid). Tillsynsavgiften gäller inte dem som erhållit yrkesbenämningen ‘advokat (pensionerad)’ (Lagen om advokater 9.6 §).

Medlemsavgift för den lokala avdelningen

Varje advokat är också medlem i den lokala avdelningen i hans eller hennes område. De lokala avdelningarna bestämmer sina medlemsavgifter och faktureringen sker i samband med den första raten.

Registreringsavgift för en EU-advokat

  • En advokat som är antecknad i EU-registret 972 euro/år.
  • För en ny EU-advokat under registreringsåret och därpåföljande kalenderår 486 euro.
 
En advokat som är född före 1.1.1938 är befriad från medlemsavgift från årsskiftet det kalenderår som kommer efter födelsedagen (befrielsen gäller emellertid inte tillsynsavgiften).
 
Avgiften för ersättningsfonden debiteras inte år 2024. 
 
Till IBA Human Rights Institutes verksamhet uppbärs en frivillig stödavgift på 4 euro i samband med den första raten av medlemsavgiften.