Skip to main content

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 

Medlems- och tillsynsavgifter:

  • Advokater 1 125 euro/år

  • Nya medlemmar 685,50 euro/år

  • Offentliga rättsbiträden 703,50 euro/år

Medlemsavgift

  • årsavgiftenför en advokatär 871 euro, som faktureras i tre (3) rater. Årsavgiften för en ny advokat för anslutningsåret och därpåföljande kalenderår är 431,50 euro, vilket faktureras i tre (3) rater.
  • Årsavgiften för den som erhållit yrkesbenämningen ‘advokat (pensionerad)’ är 50 euro. I årsavgiften ingår en årgång av tidskriften Advokaatti.
  • årsavgiften för ett offentligt rättsbiträde är 449,50 euro.
  • medlemsavgiften för enpassiv medlem är samma som beställningsavgiften för Defensor Legis, som år 2022 är 140 euro.

Tillsynsavgift

  • den lagstadgade tillsynsavgiften är 254 euro som faktureras i februari. Alla som har varit medlem i Advokatförbundet under kalenderåret ska betala avgiften (även om medlemskapet endast har varat en kort tid). Tillsynsavgiften gäller inte dem som erhållit yrkesbenämningen ‘advokat (pensionerad)’ (Lagen om advokater 9.6 §).

Registreringsavgift för en EU-advokat

  • En advokat som är antecknad i EU-registret 871 euro/år.
  • För en ny EU-advokat under registreringsåret och därpåföljande kalenderår 435,50 euro.
 
En advokat som är född före 1.1.1938 är befriad från medlemsavgift från årsskiftet det kalenderår som kommer efter födelsedagen (befrielsen gäller emellertid inte tillsynsavgiften).
 
Avgiften för ersättningsfonden debiteras inte år 2022. 
 
Till IBA Human Rights Institutes verksamhet uppbärs en frivillig stödavgift på 4 euro i samband med den första raten av medlemsavgiften.