Skip to main content

Vi utbildar advokater

Vi utbildar advokater

Alla advokater omfattas av en obligatorisk vidareutbildningsskyldighet, som är 18 timmar per år. Vi ordnar kontinuerligt högklassig och omfattande när-, distans- och flerformsutbildning, där utbildarna är experter inom sitt område. Vi utvecklar också våra utbildningsmetoder för att möta dagens stränga krav, samtidigt som vi övervakar att advokaterna uppfyller sin vidareutbildningsskyldighet.

Dessutom ordnar vi advokatexamenstillfällen för dem som är intresserade av branschen.
Läs mer om att avlägga advokatexamen.

Högklassig men förmånlig vidareutbildning

Vår vidareutbildning för advokater och personer som arbetar vid advokatbyråer är alltid högklassig men förmånlig. Vår högklassiga vidareutbildning har fått berömlig respons av våra medlemmar och den anses vara en av Advokatförbundets mest betydelsefulla medlemsförmåner. En del av vår vidareutbildning genomförs i samarbete med universiteten. På det här viset säkerställer vi att advokaternas klienter får yrkeskunnig och kompetent service.

Notera att endast advokater och annan personal på advokatbyråerna kan delta i våra utbildningar.

Är du advokat eller arbetar du på en advokatbyrå? Se våra kommande utbildningar i evenemangskalendern (på finska)