Skip to main content

Vi utbildar advokater

Högklassig men förmånlig vidareutbildning

Vår vidareutbildning för advokater och personer som arbetar vid advokat- och rättshjälpsbyråer är alltid högklassig men förmånlig. Vår högklassiga vidareutbildning har fått berömlig respons av våra medlemmar och den anses vara en av Advokatförbundets mest betydelsefulla medlemsförmåner. En del av vår vidareutbildning genomförs i samarbete med universiteten. På det här viset säkerställer vi att advokaternas klienter får yrkeskunnig och kompetent service.

Notera att endast advokater och annan personal på advokat- och rättshjälpsbyråerna kan delta i våra utbildningar.