Skip to main content

Avlägg advokatexamen

Vad är en advokatexamen?

Advokatexamen är en ansedd yrkesexamen som Finlands Advokatförbund ordnar för jurister. Den kan avläggas flexibelt nästan helt online. Avklarad advokatexamen är en förutsättning för att få yrkesbenämningen advokat. Även andra jurister än dem som avser bli advokater kan avlägga examen som fortbildning. En person som avlagt advokatexamen får tillstånd att vara verksam som rättegångsbiträde utan arbetserfarenhet, om de andra villkoren för tillståndet uppfylls. Tillstånd beviljas av rättegångsbiträdesnämnden.

 

 

Advokatexamen är avlagd när alla tre delar har avklarats i sin helhet med godkänt resultat. Delarna kan avklaras i vilken ordning som helst, men examensnämnden rekommenderar att det skriftliga provet avläggs innan den etiska delen. Advokatexamen är giltig, när den har avlagts. Intyg över avlagd examen skickas automatiskt per post när alla delar har avklarats med godkänt resultat. Varje examenstillfälle ordnas minst två gånger per år i nätet och i Helsingfors. 

Du kan avlägga advokatexamen, om…

  • du har intyg över avlagd juris kandidatexamen, juris magisterexamen eller rättsnotarieexamen i Finland eller
  • du har av Utbildningsstyrelsen erhållit ett slutligt beslut om jämställande av juridisk examen som avlagts utomlands med finländsk juris magistersexamen (beslut om jämställande av rättsnotarieexamen ges inte)

Vad kostar examen?

Den totala kostnaden för att avlägga alla tre delar av advokatexamen uppgår till 1 450 euro. Efter att anmälningstiden har gått ut skickas fakturor för varje examensdel som e-fakturor eller per e-post. Betalning av fakturan senast på förfallodagen är en förutsättning för att delta i examensdelar och deras godkända prestation.

Priser

  • Skriftligt prov 150 euro.
  • Etisk del 625 euro.
  • Processdel 675 euro.

 

* Observera! Ingen moms har specificerats i priserna, eftersom Advokatförbundet inte är mervärdesskatteskyldigt.

Annulleringsregler

Anmälan är personlig. En examensdel kan annulleras utan kostnad inom den anmälningstid som fastställts för delen i fråga. För annulleringar som gjorts efter att anmälningstiden gått ut uppbärs avgiften för ifrågavarande examensdel i sin helhet. Om anledningen till annulleringen efter att anmälningstiden löpt ut är ett skäl som kan jämföras med ett lagligt hinder, faktureras ingen avgift. Annulleringen ska göras via den länk som erhållits vid anmälan.

Anmäla dig till examen

Kom ihåg att anmäla dig till advokatexamen senast den tidsfrist som anges på anmälningsblanketten. Observera att anmälan måste vara registrerad i systemet senast kl. 23.58:59 för att den ska anses vara registrerad. Anmälningar som inkommit för sent godtas inte utan ett skäl som är jämförbart med ett lagligt hinder. Anmälningen börjar senast två månader före början av examens delar eller provets datum.

Du kan anmäla dig till examenstillfällena via den anmälningslänk som finns invid respektive examenstillfälle. Anmälan har registrerats när du har fått ett meddelande med bekräftelse. Anmälan måste skickas innan tidsfristen löper ut. Kom ihåg att kontrollera din skräppost först om du inte får ett meddelande med bekräftelse. Om meddelandet inte heller finns där ska du kontakta oss genast: tutkinto@asianajajaliitto.fi.

Anmäla dig till examenstillfällen i vår evenemangskalender. Du kan ändra språket för enskilda evenemang till svenska.