Avlägg advokatexamen

Avlägg advokatexamen

Advokatexamen är en yrkesinriktad examen för jurister som arrangeras av Finlands Advokatförbund. Den kan flexibelt avläggas nästan helt online. Att avlägga examen är en av förutsättningarna för att få titeln advokat. Även jurister som inte syftar till att bli advokater kan avlägga examen som vidareutbildning. Den som avlagt advokatexamen kan erhålla rätten att verka som rättegångsbiträde utan arbetslivserfarenhet, förutsatt att övriga krav för tillståndet uppfylls. Tillståndet utfärdas av rättegångsbiträdesnämnden. Advokatexamen består av tre delar: det skriftliga provet, den etiska delen och processdelen.

 

Läs mer om det skriftliga provet
Läs mer om den etiska delen
Läs mer om processdelen
 

 

Advokatexamen är avlagd när alla tre delar har avklarats i sin helhet med godkänt resultat. Delarna kan avklaras i vilken ordning som helst. Advokatexamen är giltig, när den har avlagts. Varje examenstillfälle ordnas minst två gånger per år. Dessutom inkluderar processdelen en seminariedag i Helsingfors. Se den examensordning för advokatexamen som fastställts av justitieministeriet.

 

 

Du kan avlägga advokatexamen, om…

  • du har intyg över avlagd juris kandidatexamen, juris magisterexamen eller rättsnotarieexamen i Finland eller
  • du har av Utbildningsstyrelsen erhållit ett slutligt beslut om jämställande av juridisk examen som avlagts utomlands med finländsk juris magistersexamen (beslut om jämställande av rättsnotarieexamen ges inte)

 

Vad kostar examen?

Den totala kostnaden för att avlägga alla tre delar av advokatexamen uppgår till 1 635 euro. Efter att anmälningstiden har gått ut skickas fakturor för varje examensdel som e-fakturor eller per e-post. Betalning av fakturan senast på förfallodagen är en förutsättning för att delta i examensdelar och deras godkända prestation.

Priser

  • Det skriftliga provet 290 euro
  • Den etiska delen 625 euro
  • Processdelen 720 euro

 

* Observera! Ingen moms har specificerats i priserna, eftersom Advokatförbundet inte är mervärdesskatteskyldigt.

Annulleringsvillkor

Anmälan är personlig. En examensdel kan annulleras utan kostnad inom den anmälningstid som fastställts för delen i fråga. För annulleringar som gjorts efter att anmälningstiden gått ut uppbärs avgiften för ifrågavarande examensdel i sin helhet. Om anledningen till annulleringen efter att anmälningstiden löpt ut är ett skäl som kan jämföras med ett lagligt hinder, faktureras ingen avgift. Annulleringen ska göras via den länk som erhållits vid anmälan.

Anmäl dig till examen

Kom ihåg att anmäla dig till advokatexamen senast den tidsfrist som anges på anmälningsblanketten. Anmälningar som inkommit för sent godtas inte utan ett skäl som är jämförbart med ett lagligt hinder. Anmälningen börjar senast två månader före början av examens delar eller provets datum..

Du kan anmäla dig till examenstillfällena via den anmälningslänk som finns invid respektive examenstillfälle. Anmälan har registrerats när du har fått ett meddelande med bekräftelse. Kom ihåg att kontrollera din skräppost först om du inte får ett meddelande med bekräftelse. Om meddelandet inte heller finns där ska du kontakta oss: tutkinto@asianajajaliitto.fi.

 

Begäran om omprövning

Om din examen avvisas i någon av de tre delarna har du rätt att göra en skriftlig begäran om omprövning till nämnden för advokatexamen. Med avvisningsbeslutet får du en anvisning om omprövning i advokatexamen. Mer information: tutkinto@asianajajaliitto.fi.