Skip to main content

Förebyggande av penningtvätt och terrorism

Förebyggande av penningtvätt och terrorism

Att förhindra och avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism är en del av bärandet av samhällsansvaret.

Advokatförbundet ger anvisningar och övervakar

Advokatförbundet ger advokaterna anvisningar om förpliktelser i samband med förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt övervakar att advokaterna iakttar bestämmelserna i lagen om penningtvätt. Advokaten ska kunna visa Advokatförbundet att han har riskbaserade förfaranden som lämpar sig för sin egen verksamhet för att känna sina kunder och hantera riskerna med penningtvätt och finansiering av terrorism.

Riskbaserad bedömning är obligatorisk

Varje advokatbyrå skall göra en egen riskbaserad bedömning och på den grundad skriftlig anvisning om kundkontroll samt om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förutom skyldigheten att kontrollera sina klienter ska advokaten utreda grunderna för affärsverksamhet som avviker från det normala och anmäla misstänkt affärsverksamhet till centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt.

Advokatförbundet har lagstadgad rapporteringsskyldighet

Advokatförbundet har enligt lagen om penningtvätt en skyldighet att årligen utarbeta en rapport om de åtgärder det vidtagit för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Länken till den senaste utgåvan finns på höger sida av denna sida (på finska).