Skip to main content

Styrelsemöten

Advokatförbundets styrelsemöten

Advokatförbundets styrelsemöten ska hållas enligt följande:

2024
2.2., 15.3., 19.4., 8.5., 14.6., 15.8., 17.8., 13.9., 11.10., 15.11. ja 19.12.2024

Ansökningar om företagstillstånd, medlemskap och andra ärenden som behandlas vid styrelsemöten ska lämnas in via Advokatförbundets e-tjänst ASSI som regel tre (3) veckor före styrelsens sammanträde. De exakta datumen syns i tabellen nedan.