Skip to main content

Styrelsemöten

Advokatförbundets styrelsemöten

Advokatförbundets styrelsemöten ska hållas enligt följande:

2021
24.9., 15.10., 12.11., & 9.12.

2022
28.1., 11.3., 8.4., 6.5., 17.6., 20.8., 23.9., 14.10., 18.11. ja 15.12.

 

Ansökningar om företagstillstånd, medlemskap och andra ärenden som behandlas vid styrelsemöten ska lämnas in via Advokatförbundets e-tjänst ASSI senast två (2) veckor före styrelsens sammanträde.