Skip to main content

Styrelsemöten

Advokatförbundets styrelsemöten

Advokatförbundets styrelsemöten ska hållas enligt följande:

28.1., 18.2., 11.3., 7.4., 5.5., 17.6., 15.8., 20.8., 23.9., 14.10., 18.11. och 15.12.2022

 

Ansökningar om företagstillstånd, medlemskap och andra ärenden som behandlas vid styrelsemöten ska lämnas in via Advokatförbundets e-tjänst ASSI senast två (2) veckor före styrelsens sammanträde.