Skip to main content

Styrelsemöten

Advokatförbundets styrelsemöten

Advokatförbundets styrelsemöten ska hållas enligt följande:

2022
14.10., 18.11. och 15.12.2022

2023
3.2., 17.3., 21.4., 12.5., 16.6., 19.8., 22.9., 13.10., 17.11. och 14.12.2023

 

Ansökningar om företagstillstånd, medlemskap och andra ärenden som behandlas vid styrelsemöten ska lämnas in via Advokatförbundets e-tjänst ASSI senast två (2) veckor före styrelsens sammanträde.