Skip to main content

Styrelsemöten

Advokatförbundets styrelsemöten

Advokatförbundets styrelsemöten ska hållas enligt följande:

2023
3.2., 17.3., 21.4., 12.5., 15.6., 19.8., 22.9., 13.10., 17.11. och 14.12.2023

 

Ansökningar om företagstillstånd, medlemskap och andra ärenden som behandlas vid styrelsemöten ska lämnas in via Advokatförbundets e-tjänst ASSI eller anmälan on uppsägning av medlemskap genom att fylla i denna blankett senast två (2) veckor före styrelsens sammanträde.