Skip to main content

Ansökan om att bli advokat

Vem kan godkännas som advokat?

Vilken jurist som helst kan inte bli advokat. Advokatförbundets styrelse fattar beslut om att acceptera en medlem utifrån de lagstadgade medlemsvillkoren. Endast en jurist som arbetar på en advokatbyrå eller som offentligt rättsbiträde kan vara advokat.

En person som ansöker om att bli advokat förväntas

  • vara minst 25 år gammal
  • i Finland har avlagt en annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt, eller
  • har avlagt en juridisk examen någon annanstans än i Finland och fått ett slutligt beslut av Utbildningsstyrelsen i enlighet med lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (1385/2015) om jämställande av högskoleexamen med en juris magisterexamen som kan avläggas i Finland. Mer information finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.
Dessutom ska personen
  • ha fyra års erfarenhet av juridiska uppdrag, varav minst två år inom advokatbranschen
  • ha avlagt advokatexamen
  • inte ha försatts i konkurs eller inte ha begränsad handlingsbehörighet
  • vara känd för redbarhet samt i fråga om övriga egenskaper och levnadssätt vara lämplig att utöva advokatverksamhet
  • är självständig och oberoende
  • arbeta som advokat i huvudsyssla

 

 

Utländska examina

 

Ytterligare uppgifter: jasenasiat@asianajajaliitto.fi