Skip to main content

Ansöka om registrering i EU-registret

Så här ansöker du om anteckning i EU-registret

Om du har yrkeskompetens för advokat i någon stat i EES-området eller EU-medlemsland, kan du ansöka om registrering i det EU-register som Advokatförbundet upprätthåller utan att du behöver ansöka om Utbildningsstyrelsens beslut om den tjänstebehörighet som en examen ger.

I praktiken ska du vara medlem i någon advokatorganisation i staten i fråga. Ansökan om registrering i EU-registret görs genom att fylla i följande blanketter. Advokatförbundets styrelse fattar beslut om beviljande av registrering och kontrollerar att villkoren uppfylls.

EU-attorney, Application For Registration (doc)

EU-attorney, Application For Registration (pdf)

EU-attorney, Members Information (doc)

EU-attorney, Law Office Information (doc)

EU-attorney Information (pdf)

När du utövat advokatyrket regelbundet i Finland i över tre års tid, kan du direkt ansöka om medlemskap i Advokatförbundet utan att avlägga advokatexamen. Ytterligare uppgifter: jasenasiat@asianajajaliitto.fi.