Skip to main content

Förlikningsutbildning

Advokatförbundets förlikningsutbildning

Advokatförbundet ordnar regelbundet högkvalitativ förlikningsutbildning. I förlikningsutbildningen ingår en endags grundkurs i förlikning som ger basinformation om förlikningsprocessen. Efter genomgången grundkurs kan man delta på en tvådagars fortsättningskurs. På fortsättningskursen får deltagarna fördjupa sig i förlikningsprocessen och utöver teori tränar de förlikinng i praktiken. En förutsättning för att få delta på fortsättningskursen är att grundkursen har avlagts.

De som har genomgått fortsättningskursen har goda förutsättningar att börja verka som medlare och kursen ger nytta också vid annan förhandlingsverksamhet. De som hör till personalen vid advokatbyråerna kan delta i förlikningsutbildningen. På Advokatförbundets lista över medlare kan dock införas endast advokat som med godkänt resultat har avlagt både grundkursen och fortsättningskursen i förlikning.

Kompetensen kan ytterligare kompletteras med en fördjupande förlikningsutbildning. Den fördjupande utbildningen är en tvådagarskurs där deltagarna på ett djupgående sätt studerar förlikning både teoretiskt och praktiskt genom övningar. Inför den fördjupande kursen rekommenderas att deltagarna som förhandsstudier avlägger fortsättningskursen.