Skip to main content

Arbete hos Advokatförbundet

Arbete hos Advokatförbundet

Vi är en modern, liten och öppen arbetsgemenskap. Vi arbetar för en bättre rättsstat, där jämlikhet och rättvisa för alla människor är utgångspunkt för verksamheten. Förbundet är en offentligrättslig aktör, vilket innebär att det arbete som utförs konkret tjänar hela samhället. Därför är vi uppskattade och vi upplever att vårt arbete är viktigt.

Följ våra lediga tjänster och sök arbete hos oss. Hos oss är det inte alltid lätt, men vi har roligt!

Fem anledningar till att söka arbete hos oss:

 

  1. Hos oss kan du komma med idéer och introducera nya vindar utifrån, dra nytta av din kompetens och utvecklas både genom inlärning i arbetet och genom kontinuerlig utbildning.
  2. Personalens välmående är en av de viktigaste faktorerna för vårt förbunds framgång och därför utvecklas till exempel chefernas ledarförmåga kontinuerligt.
  3. Vår arbetskultur är öppen, tolerant och flexibel.
  4. Vi använder moderna och effektiva arbetsredskap och – naturligtvis – rätten till distansarbete.
  5. Vi stödjer också aktivt rekreations- och motionsmöjligheter för personalen och varje medarbetare har rätt till omfattande företagshälsovård.

Vårt förbund är en expertorganisation vilket ibland leder till att vi blir uppslukade av arbetet och tidvis kan arbetsdagarna vid förbundet bli långa. Den dagliga arbetstakten kan även vara väldigt hektisk i synnerhet innan våra större evenemang och sammankomster.

Vi är medvetna om det.

Därför är vi väldigt noggranna med att våra medarbetare ska kunna kombinera arbete och fritid så att vi alla mår så bra som möjligt och även har tid för annat än arbetet.

Det är viktigt för oss att personalen trivs i arbetet. Vi frågar regelbundet våra medarbetare hur vi kan förbättra våra arbetsförhållanden och göra arbetet trivsammare, utifrån dessa resultat uppdaterar vi vår utvecklingsplan.

Vårt kontor är centralt beläget i Kampen i Helsingfors – ett par trappor upp från metrotunneln och några steg till Simonsgatan så är du framme!

 

Vill du vara en del av vårt team?

Här kan du bekanta dig med våra lediga tjänster (på finska)!