Skip to main content

Processdelen

Advokatexamens processdel

Processdelen av advokatexamen omfattar en 12 veckor lång online-studiehelhet, en övningsdag på distans och en nära utbildningsdag (moduldag) i Helsingfors. Varje person ska vid anmälan välja den mest lämpliga övningsdagen för sig, liksom den mest intressanta modulen av de fem olika moduler för den för alla gemensamma moduldagen.
 
Online-studierna omfattar skriftliga uppgifter som att utarbeta en stämningsansökan, ett svaromål och en rättegångsplan. Uppgifterna ska slutföras inom den tidsfrist som anges i inlärningsmiljön. Registrerade kommer att få de ID:n och instruktioner som krävs för att använda inlärningsmiljön i god tid innan online-studierna börjar. Programmet för övningsdagen och moduldagen kan ses nedan.
 
Syftet med utbildningen är att utveckla den finländska rättsprocessen, uppskattning av rättsbiträdenas kunskaper och advokaternas yrkesidentitet. Syftet är också att den person som deltar i utbildningen
 
 • kan analysera ärendet och identifiera de juridiskt relevanta elementen av ett enkelt rättsfall,
 • känner till de grundläggande principerna för en bra rättegång och vet hur man tillämpar dem i ett enkelt ärende,
 • känner till de grundläggande principerna för god muntlig förberedelse och vet hur man tillämpar dem i en enkel förberedande situation,
 • känner till de grundläggande principerna för god rättsprocess och vet hur man tillämpar dem i enkel huvudförhandling och
 • förstår vilka faktorer goda rättsprocesskunskaper består av.
Tidsfrister för uppgifterna är absoluta. Även korta förseningar leder till påföljder, som beroende på situationen kan vara extra uppgifter eller att processdelen underkänns helt eller delvis. Ingen påföljd åläggs om det till förseningen finns ett skäl som är jämförbart med ett lagligt hinder. Beslut i ärendet fattas av advokatexamensnämnden. Brådska i arbetet utgör inte ett skäl som är jämförbart med ett lagligt hinder.
 

Anmäl dig på examenstillfällen i vår evenemangskalender (endast på finska)

Programmet för övningsdagen och moduldagen*

Varje person deltar i en övningsdag och en moduldag som är gemensam för alla.
 
Övningar för övningsdagen hålls på distans i små grupper och moduldagen på Hotel Clarion i Helsingfors (Stillahavsgatan 2). Deltagare kommer att få mer detaljerade instruktioner under utbildningen.

Program för övningsdagen*:

9.00    Förberedelseövning 1 (1,5 h)

10.30  Paus

10.45  Huvudbehandlingsövning 1 (1,5 h) 

12.15   Lunch

13.00  Förberedelseövning 2 (1,5 h)

14.30   Kaffe

15.00   Huvudbehandlingsövning 2 (1,5 h)

16.30   Övningsdagen avslutas

Program för moduldagen*:

8.30    Anmälan och frukost
 
9.00    Moduldagen öppnas, Föreläsningssal
 
            Demo om straffprocess— Vad kan vi lära oss av en
            civilprocessadvokats handlande i en straffprocess?
 
10.30   Paus
 
10.45   Översikt över andra processarter, Föreläsningssal
 
 • Förvaltningsprocessen
 • Marknadsrättsprocessen
 • Ansökningsärenden
Introduktion till moduler
 
12.30   Lunch
 
13.30   Modulerna 1–5 enligt anmälan, utbildningsutrymmen
 
 • Modul 1: Konkursbon
 • Modul 2: Anförande av besvär i hovrätten 
 • Modul 3: Förlikning
 • Modul 4: Skiljemannaförfarandet
 • Modul 5: Förvaltningsprocessen
14.30   Kaffepaus
 
14.45    Modulerna fortsätter. Deltagarna fortsätter i samma modul.
 
 • Modul 1: Boutredning och arvskifte
 • Modul 2: Anförande av besvär i Högsta domstolen
 • Modul 3: Förlikning
 • Modul 4: Skiljemannaförfarandet
 • Modul 5: Förvaltningsprocessen
15.45   Sammandrag av kursen
 
16.00   Utbildningen avslutas
 

*Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet.

Program för advokatexamens processdel (pdf)