Skip to main content

Processdelen

Advokatexamens processdel

Processdelen av advokatexamen förbereder dig för ett rättegångsombuds uppgifter och målet med den är samtidigt att utveckla processkulturen, uppskattningen av ett ombuds färdigheter och advokatens yrkesidentitet. Processdelen är en intensiv helhet som består av ca 10 veckors online-studier, en övningsdag som genomförs på distans och en närutbildningsdag i Helsingfors. Procesdelen ordnas två gånger om året, på våren och hösten.

Online-studierna omfattar skriftliga uppgifter, som att upprätta en stämningsansökan, ett svaromål och en rättegångsplan. Uppgifterna ska utföras inom den tidsfrist som anges i den elektroniska inlärningsmiljön. Tidsfristerna för uppgifterna är absoluta. Reservera därför tillräckligt med tid för online-studierna.

Under övningsdagen som ordnas på distans får du öva ombudsfärdigheter i praktiken. Processdelen kulminerar i en seminariedag i Helsingfors, där du hör föreläsningar och presentationer av de bästa experterna inom branschen. Observera att det är närvaroplikt på övnings- och seminariedagen, och att närvaron är en förutsättning för att processdelen ska kunna avläggas.

När var och en anmäler sig ska han eller hon bland alternativen välja den övningsdag som passar honom eller henne bäst samt det ämne som intresserar honom eller henne bland temana under den för alla gemensamma seminariedagen.

Till dem som anmält sig skickas i god tid innan online-studierna inleds de koder och anvisningar som behövs i inlärningsmiljön. Om du har frågor om processdelen, svarar vi gärna på adressen tutkinto@asianajajaliitto.fi.

 

Programmet för övnings- och seminariedagen i processdelen 2023 (pdf)

 

Se kommande provdagar och anmäl dig till processdelen i vår evenemangskalender. Du kan ändra språket för enskilda evenemang till svenska.