Skip to main content

Processdelen

Advokatexamens processdel

Processdelen av advokatexamen som anordnas två gånger om året omfattar en 12 veckor lång online-studiehelhet, en övningsdag på distans och en nära utbildningsdag (moduldag) i Helsingfors. Varje person ska vid anmälan välja den mest lämpliga övningsdagen för sig, liksom den mest intressanta modulen av de fem olika moduler för den för alla gemensamma moduldagen.
 
Online-studierna omfattar skriftliga uppgifter som att utarbeta en stämningsansökan, ett svaromål och en rättegångsplan. Uppgifterna ska slutföras inom den tidsfrist som anges i inlärningsmiljön. Registrerade kommer att få de ID:n och instruktioner som krävs för att använda inlärningsmiljön i god tid innan online-studierna börjar. Programmet för övningsdagen och moduldagen kan ses nedan.
 
Syftet med utbildningen är att utveckla den finländska rättsprocessen, uppskattning av rättsbiträdenas kunskaper och advokaternas yrkesidentitet. Syftet är också att den person som deltar i utbildningen
 
 • kan analysera ärendet och identifiera de juridiskt relevanta elementen av ett enkelt rättsfall,
 • känner till de grundläggande principerna för en bra rättegång och vet hur man tillämpar dem i ett enkelt ärende,
 • känner till de grundläggande principerna för god muntlig förberedelse och vet hur man tillämpar dem i en enkel förberedande situation,
 • känner till de grundläggande principerna för god rättsprocess och vet hur man tillämpar dem i enkel huvudförhandling och
 • förstår vilka faktorer goda rättsprocesskunskaper består av.
Tidsfrister för uppgifterna är absoluta. Även korta förseningar leder till påföljder, som beroende på situationen kan vara extra uppgifter eller att processdelen underkänns helt eller delvis. Ingen påföljd åläggs om det till förseningen finns ett skäl som är jämförbart med ett lagligt hinder. Beslut i ärendet fattas av advokatexamensnämnden. Brådska i arbetet utgör inte ett skäl som är jämförbart med ett lagligt hinder.
 

Anmäla dig till examenstillfällen i vår evenemangskalender. Du kan ändra språket för enskilda evenemang till svenska.

Programmet för övningsdagen och moduldagen*

Varje person deltar i en övningsdag och en moduldag som är gemensam för alla. Observera att på övningsdagen och moduldagen gäller 100 % närvaroplikt och utbildningen streamas inte. Om deltagandet förhindras av en orsak som kan jämföras med laga hinder, ska examinanden utan dröjsmål lämna en utredning om frånvaron jämte eventuella bilagor (såsom läkarintyg) till adressen tutkinto@asianajajaliitto.fi. Därefter får examinanden anvisningar om fortsatta åtgärder. 
 
Övningar för övningsdagen hålls på distans i små grupper och moduldagen på Hotel Scandic Grand Central  (Vilhelmsgatan 13) i Helsingfors. Deltagare kommer att få mer detaljerade instruktioner under utbildningen.

Program för övningsdagen*:

9.00    Förberedelseövning 1 (1,5 h)

10.30  Paus

10.45  Huvudbehandlingsövning 1 (1,5 h) 

12.15   Lunch

13.00  Förberedelseövning 2 (1,5 h)

14.30   Kaffe

15.00   Huvudbehandlingsövning 2 (1,5 h)

16.30   Övningsdagen avslutas

Program för moduldagen*:

8.15    Anmälan, garderob och kaffe, konferensutrymmen 1. vån.
 
9.00    Moduldagen öppnas, konferensrum Grand Ballroom
 
            Demo om straffprocess— Vad kan vi lära oss av en
            civilprocessadvokats handlande i en straffprocess?
 
10.30   Paus
 
10.45   Översikt över andra processarter, konferensrum Grand Ballroom
 
 • Förvaltningsprocessen
 • Marknadsrättsprocessen
 • Ansökningsärenden
Introduktion till moduler
 
12.30   Lunch, hotellets restaurang i 1. vån.
 
13.30   Modulerna 1–6 enligt anmälan, utbildningsutrymmen i 1. vån.
 
 • Modul 1: Konkursbon
 • Modul 2: Anförande av besvär i hovrätten och i högsta domstolen
 • Modul 3: Förlikning
 • Modul 4: Skiljemannaförfarandet
 • Modul 5: Förvaltningsprocessen
 • Modul 6: Utredning och delning av ett dödsbo
14.30   Kaffepaus, utbildningslobbyn i 1. vån.
 
14.45    Modulerna fortsätter. Deltagarna fortsätter i samma modul, utbildningsutrymmen i 1. vån.
 
 • Modul 1: Konkursbon
 • Modul 2: Anförande av besvär i hovrätten och i högsta domstolen
 • Modul 3: Förlikning
 • Modul 4: Skiljemannaförfarandet
 • Modul 5: Förvaltningsprocessen
 • Modul 6: Utredning och delning av ett dödsbo
15.45   Sammandrag av kursen, utbildningslobbyn i 1. vån.
 
16.00   Utbildningen avslutas
 

*Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet.

Programmet for advokatexamens processdel (PDF)