Skip to main content

Oikeudenkäyntiosa

Asianajajatutkinnon oikeudenkäyntiosa

Oikeudenkäyntiosa sisältää 12 viikkoa verkko-opintoja, yhden harjoittelupäivän etänä ja yhden lähikoulutuspäivän (moduulipäivä) Helsingissä. Jokaisen tulee ilmoittautuessaan valita tarjolla olevista vaihtoehdoista itselleen sopivin harjoittelupäivä sekä itseä kiinnostavin moduuli kaikille yhteisen moduulipäivän moduuleista.

Verkko-opinnot sisältävät kirjallisia tehtäviä, kuten haastehakemuksen, vastauksen ja oikeudenkäyntisuunnitelman laatimisen. Tehtävät tulee suorittaa oppimisympäristössä annettuun määräpäivään mennessä. Ilmoittautuneille toimitetaan oppimisympäristön käyttöön tarvittavat tunnukset ja ohjeet hyvissä ajoin ennen verkko-opintojen alkua. Harjoittelu- ja moduulipäivien ohjelman näet alla.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää suomalaista oikeudenkäyntikulttuuria, asiamiestaitojen arvostusta ja asianajajan ammatti-identiteettiä. Tavoitteena on myös, että koulutukseen osallistunut henkilö

 • osaa analysoida tapauksen ja tunnistaa yksinkertaisen tapauksen oikeudellisesti relevantit elementit,
 • tuntee hyvän oikeudenkäyntikirjelmän perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisessa asiassa,
 • tuntee hyvän suullisen valmistelun perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisessa valmistelutilanteessa,
 • tuntee hyvän oikeudenkäyntitaidon perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisessa pääkäsittelyssä ja
 • ymmärtää, millaisista tekijöistä hyvä oikeudenkäyntitaito koostuu.

Tehtävien määräpäivät ovat ehdottomia. Lyhyestäkin myöhästymisestä tulee seuraamus, joka voi tilanteesta riippuen olla lisätehtävä tai oikeudenkäyntiosan suorituksen hylkääminen osittain tai kokonaan. Seuraamusta ei määrätä, mikäli myöhästymiselle on lailliseen esteeseen rinnastettava peruste. Asiasta päättää tutkintolautakunta. Työkiireet eivät muodosta lailliseen esteeseen rinnastettavaa perustetta.

Katso tulevat tutkintopäivät ja ilmoittaudu mukaan tapahtumakalenteristamme!

Harjoittelu- ja moduulipäivän ohjelma*:

Jokainen opiskelija osallistuu yhteen harjoittelupäivään ja kaikille yhteiseen moduulipäivään. 

Harjoittelupäivän harjoitukset pidetään etänä pienryhmissä ja moduulipäivä Clarion Hotel Helsingissä (Tyynenmerenkatu 2). Ilmoittautuneet saavat tarkemmat ohjeet koulutuksen aikana.

Harjoittelupäivän ohjelma:

9.00  Valmisteluharjoitus 1 (1,5 h)

10.30 Tauko

10.45 Pääkäsittelyharjoitus 1 (1,5 h)

12.15 Lounas

13.00 Valmisteluharjoitus 2  (1,5 h)

14.30 Kahvi

15.00 Pääkäsittelyharjoitus 2 (1,5 h)

16.30 Harjoittelupäivä päättyy

Moduulipäivän ohjelma:

8.15 Ilmoittautuminen (2. krs) ja aamukahvi (3. krs)

9.00 Moduulipäivän avaus, Luentosali 3. krs
         Rikosprosessidemo – Mitä voimme oppia siviilijuristin toiminnasta rikosprosessissa?

10.30 Tauko

10.45 Katsaus muihin prosessilajeihin, Luentosali 3. krs

 • Hallintoprosessi
 • Markkinaoikeusprosessi
 • Hakemusasiat

Johdanto moduuleihin

12.30 Lounas 1. krs

13.30 Moduulit 1–5 ilmoittautumisen mukaan, koulutustilat 2. krs

 • Moduuli 1: Konkurssipesät sekä kuolinpesän selvitys ja jako
 • Moduuli 2: Hovioikeuden ja korkeimman oikeuden muutoksenhakumenettely
 • Moduuli 3: Sovittelu
 • Moduuli 4: Välimiesmenettely
 • Moduuli 5: Hallintoprosessi

14.30 Kahvitauko, koulutustilat 2. krs

14.45 Moduulit jatkuvat. Osallistujat jatkavat samassa moduulissa, koulutustilat 2. krs

 • Moduuli 1: Konkurssipesät sekä kuolinpesän selvitys ja jako
 • Moduuli 2: Hovioikeuden ja korkeimman oikeuden muutoksenhakumenettely
 • Moduuli 3: Sovittelu
 • Moduuli 4: Välimiesmenettely
 • Moduuli 5: Hallintoprosessi

15.45 Koulutuksen yhteenveto, 2. krs kahvitori

16.00 Koulutus päättyy

*Oikeudet muutoksiin pidätetään

Asianajajatutkinnon oikeudenkäyntiosan ohjelma (PDF)