Asianajajaliitto

Mikä Asianajajaliitto on?

Asianajajaliitto on julkisoikeudellinen yhteisö, joka hyväksyy uudet asianajajat ja valvoo heidän ammatillista toimintaansa. Vain jäsenemme saavat käyttää nimikettä asianajaja. Toimintamme perustuu lakiin, ja teemme myös oikeuspoliittista vaikuttamistyötä.

Meille töihin!

Asianajajaliiton Mikonkadulla sijaitsevassa toimistossa työskentelee 25 henkilöä, joista 8 valvontayksikössä. Seuraa avoimia paikkojamme ja tule meille töihin. Meillä on välillä vähän hektistä, mutta meillä on kivaa!

Ota meihin yhteyttä

Voit ottaa yhteyttä mm. liiton jäsenyyteen, koulutukseen ja ammattikunnan valvontaan liittyvissä kysymyksissä. Huom! Emme anna oikeudellista neuvontaa emmekä voi suositella yksittäistä asianajajaa tai asianajotoimistoa.

Mikä on asianajaja?

Asianajajien valvonta

Asianajajien valvonta

Tehtävämme on pitää huolta siitä, että Suomessa toimii ammattitaidoltaan korkeatasoinen asianajajakunta, koska asianajajien ammatillinen valvontajärjestelmä perustuu lakiin. Valvontamme ulottuu asianajajien lisäksi julkisiin oikeusavustajiin sekä luvan saaneisiin oikeudenkäyntiavustajiin.

Oikeusprosessit nopeammiksi ja sujuvammiksi

Oikeusprosessit nopeammiksi ja sujuvammiksi

Suomalainen oikeusvaltio toimii monelta osin hyvin, mutta pitkittyvät oikeusprosessit haittaavat merkittävästi oikeusturvan toteutumista. Esimerkiksi käräjäoikeuksissa käsittelyajat ovat 20 vuoden sisällä vain pidentyneet, joten uusia toimenpiteitä tarvitaan kipeästi.

Toimimme vastuullisesti

Toimimme vastuullisesti

Koko toimintamme perustuu vastuullisuuteen. Asianajajaliitto on asianajajalakiin perustuva julkisoikeudellinen yhteisö, joka edistää toiminnallaan riippumattomien, ammattitaitoisten ja eettisesti moitteettomien oikeudellisten palveluiden saatavuutta – varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Asianajaja turvaa oikeusvaltion

Asianajajakunta haluaa työllään varmistaa, että jokaisella on kaikissa olosuhteissa todellinen mahdollisuus saada asiansa käsitellyksi ja ratkaistuksi.

Puolustamme perusoikeuksia