Kohti toimivampaa oikeusvaltiota

Mikä Asianajajaliitto on?

Asianajajaliitto on julkisoikeudellinen yhteisö, joka hyväksyy uudet asianajajat ja valvoo heidän ammatillista toimintaansa. Vain jäsenemme saavat käyttää nimikettä asianajaja. Toimintamme perustuu lakiin, ja teemme myös oikeuspoliittista vaikuttamistyötä.

Meille töihin!

Asianajajaliiton Simonkadulla sijaitsevassa toimistossa työskentelee 23 henkilöä, joista 7 valvontayksikössä. Seuraa avoimia paikkojamme ja tule meille töihin. Meillä on välillä vähän hektistä, mutta meillä on kivaa!

Ota meihin yhteyttä

Voit ottaa yhteyttä mm. liiton jäsenyyteen, koulutukseen ja ammattikunnan valvontaan liittyvissä kysymyksissä. Huom! Emme anna oikeudellista neuvontaa emmekä voi suositella yksittäistä asianajajaa tai asianajotoimistoa.

Mikä on asianajaja?

Asianajajien valvonta

Asianajajien valvonta

Tehtävämme on pitää huolta siitä, että Suomessa toimii ammattitaidoltaan korkeatasoinen asianajajakunta, koska asianajajien ammatillinen valvontajärjestelmä perustuu lakiin. Valvontamme ulottuu asianajajien lisäksi julkisiin oikeusavustajiin sekä luvan saaneisiin oikeudenkäyntiavustajiin.

Oikeusvaltio2025

Oikeusvaltio2025

Oikeusvaltiossa on aina riippumaton asianajajakunta, joka tarjoaa yksityisille henkilöille ja yhteisöille korkealaatuiset ja luotettavat oikeudelliset palvelut. Esittelemme erillisellä sivustolla Asianajajaliiton oikeuspoliittisia tavoitteita ja seuraamme niiden edistymistä.

Toimimme vastuullisesti

Toimimme vastuullisesti

Koko toimintamme perustuu vastuullisuuteen. Asianajajaliitto on asianajajalakiin perustuva julkisoikeudellinen yhteisö, joka edistää toiminnallaan riippumattomien, ammattitaitoisten ja eettisesti moitteettomien oikeudellisten palveluiden saatavuutta – varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Asianajaja turvaa oikeusvaltion

Asianajajakunta haluaa työllään varmistaa, että jokaisella on kaikissa olosuhteissa todellinen mahdollisuus saada asiansa käsitellyksi ja ratkaistuksi.

Puolustamme perusoikeuksia