Skip to main content

Kirjallinen koe

Asianajajatutkinnon kirjallinen koe

Asianajajatutkinto muodostuu kolmesta osasta, joista kirjallinen koe on laaja oikeustieteellinen tentti. Kirjallisen kokeen tutkintovaatimukset tulee hallita tarkasti. Noin puolet osallistujista läpäisee kokeen ensimmäisellä suorituskerralla.

Kirjallinen koe järjestetään sähköisenä verkossa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jokainen suorittaa kokeen klo 10.00–14.00 (Suomen aikaa) valitsemassaan paikassa käyttäen omaa konettaan. Sähköisessä kokeessa on oikeus käyttää tutkintomateriaalia.

Kirjallisen kokeen tehtävät ovat kokeen sähköistyessä muuttuneet aiempaa soveltavammaksi kokeesta 2/2020 lukien. Tämän vuoksi kaikki kirjallisten kokeiden 1/2017–1/2020 kysymykset eivät välttämättä ole relevantteja valmistautuessa kirjalliseen kokeeseen.

Katso tulevat koepäivät ja Ilmoittaudu kirjalliseen kokeeseen tapahtumakalenterissamme!

Ohjeet kirjalliseen kokeeseen osallistuville

 • Koe tulee suorittaa täysin itsenäisesti.

 • Kokeessa tulee käyttää tutkintovaatimusten mukaista materiaalia ja kirjallisissa vastauksissa tulee viitata lähdemateriaaliin. 

 • Koekysymykset perustuvat tutkintovaatimuksiin, jotka on esitetty Suomen Asianajajaliiton verkkosivuilla. Soveltavissa essee- ja tapaustehtävissä on hyödynnettävä tutkintovaatimusten mukaisia oikeuslähteitä. Muita lähteitä ei saa käyttää. Mainitse lähteet siteeratessasi niitä tai viitatessasi lähteiden sisältöihin. Tee lähdeviittaus esimerkiksi merkitsemällä lähde sulkeisiin siinä kohdassa, jossa viittaat lähteeseen (esim. Ylönen, s. 5). Voit käyttää lyhenteitä esim. SAL, AAL, TO tai OK.

 • Koe koostuu väittämätehtävistä sekä essee- ja oikeustapaustehtävistä. Kun olet saanut tunnukset kirjallisen kokeen verkkoympäristöön, testaa väittämätehtävän tosi/epätosi-toimintoa ja palautusta, soveltavan tehtävän verkkotekstin palautusta sekä väittämätapaukseen vastaamista ennen koetta annetussa määräajassa. Mikäli sinulla on näissä haasteita, ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen koetta sähköpostitse osoitteeseen tutkinto@asianajajaliitto.fi.

 • Kirjallinen koe alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 14.00 (Suomen aikaa). Siihen osallistutaan omalta päätelaitteelta (esim. kotoa tai työpaikalta). Varaa kokeen tekemiseen häiriötöntä aikaa. Tehtävissä voi olla rajoitettu vastausaika ja se voi vaihdella tehtäväkohtaisesti. Huomioithan, että sinun tulee kirjautua koealustalle käyttäen samaa sähköpostiosoitetta, jolla olet ilmoittautunut kirjalliseen kokeeseen. Mikäli haluat ennen koetta muuttaa kokeen suorittamisessa käyttämääsi sähköpostiosoitetta, tulee sinun olla hyvissä ajoin ennen koetta yhteydessä liiton toimistoon osoitteella tutkinto@asianajajaliitto.fi.

 • Kokelas vastaa siitä. että palauttaa tehtävät ennen koealueella ilmoitetun määräajan päättymistä. Mikäli palautuksessa on teknisiä haasteita, lähetä sähköpostia ennen tehtävän palautusajan tai kokeen päättymistä. Yhteystiedot löytyvät koealueelta.

 • Koevastaukset tulee kirjoittaa oman koneen tekstinkäsittelyohjelmalla, josta vastaukset kopioidaan tekstinä kokeen verkkotekstikenttään. Kokelaan vastuulla on palauttaa arvioitavaksi tarkoitettu versio tekstistä ennen koeajan päättymistä. Vastauksia ei voi palauttaa tai muokata klo 14.00 jälkeen. HUOM palautus sulkeutuu automaattisesti klo 14.00.

 • Asianajajaliitto pidättää itsellään oikeuden kokeen uusimiseen liitosta riippumattomissa teknisissä ongelmatilanteissa.

 • Kokeen tarkastuksessa voidaan käyttää plagiaatintunnistusohjelmaa tai muuta dokumentinvertailuohjelmaa, jonka lisäksi kokelaiden tehtäviä voidaan tarvittaessa verrata keskenään yhtäläisyyksien tunnistamiseksi.

 • Mikäli tutkintolautakunta epäilee vilppiä, kokelas voidaan kutsua kuultavaksi tutkintolautakunnan kokoukseen asian selvittämiseksi tai häneltä voidaan pyytää lisäselvitystä muulla tavalla.
 • Koevilppi johtaa kokeen hylkäämiseen. Koevilpillä tarkoitetaan kiellettyä kokelaiden välistä yhteistyötä, plagiointia taikka muuta näissä säännöissä kiellettyä menettelyä. Koevilppitilanteessa tutkintolautakunta rajoittaa kokelaan osallistumisoikeutta enintään kahden seuraavan kirjallisen kokeen osalta.