Skip to main content

Kirjallinen koe

Asianajajatutkinnon kirjallinen koe

Asianajajatutkinto muodostuu kolmesta osasta, kirjallisesta kokeesta, eettisestä osasta ja oikeudenkäyntiosasta. Kirjallinen koe on laaja oikeustieteellinen tentti, joka sisältää yleensä väittämätehtäviä ja laajoja kirjallisia tehtäviä, kuten oikeustapauksia.

Kirjallinen koe järjestetään sähköisenä verkossa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jokainen suorittaa kokeen koepäivänä klo 10.00–14.00 valitsemassaan paikassa käyttäen omaa tietokonettaan. Koe tulee suorittaa itsenäisesti. Sähköisessä kokeessa on oikeus käyttää tutkintovaatimusten materiaalia.

Kirjallisen kokeen tutkintovaatimukset tulee hallita tarkasti. Kirjallisissa tehtävissä tulee viitata tutkintovaatimusten mukaiseen lähdemateriaaliin. Keskimäärin noin puolet osallistujista on aiemmilla koekierroksilla läpäissyt kirjallisen kokeen. Valmistauduthan kokeeseen siis huolellisesti. Mikäli sinulla on kysyttävää kirjallisesta kokeesta, vastaamme mielellämme osoitteessa tutkinto@asianajajaliitto.fi.

 

Kirjallisen kokeen säännöt ja ohjeet

 

 

 

 

Katso tulevat koepäivät ja Ilmoittaudu kirjalliseen kokeeseen tapahtumakalenterissamme!