Skip to main content

Kirjallinen koe

Asianajajatutkinnon kirjallinen koe

Asianajajatutkinto muodostuu kolmesta osasta, joista kirjallinen koe on laaja oikeustieteellinen tentti. Kirjallisen kokeen tutkintovaatimukset tulee hallita tarkasti.

Kirjallinen koe järjestetään sähköisenä verkossa. Jokainen suorittaa kokeen klo 10.00–13.30 (Suomen aikaa) valitsemassaan paikassa käyttäen omaa konettaan. Sähköisessä kokeessa on oikeus käyttää tutkintomateriaalia.

Kirjallisen kokeen tehtävät ovat kokeen sähköistyessä muuttuneet aiempaa soveltavammaksi kokeesta 2/2020 lukien. Tämän vuoksi kaikki kirjallisten kokeiden 1/2014–1/2020 kysymykset eivät välttämättä ole relevantteja valmistautuessa kirjalliseen kokeeseen.

Katso tulevat koepäivät ja Ilmoittaudu kirjalliseen kokeeseen tapahtumakalenterissamme!

Ohjeet kirjalliseen kokeeseen osallistuville

  • Koe tulee suorittaa täysin itsenäisesti.

  • Kokeessa tulee käyttää tutkintovaatimusten mukaista materiaalia ja kirjallisissa vastauksissa tulee viitata lähdemateriaaliin. Suosittelemme, että lataat materiaalit koneellesi tai printtaat ne ennen koetta teknisten ongelmien välttämiseksi.

  • Koekysymykset perustuvat tutkintovaatimuksiin, jotka on esitetty Suomen Asianajajaliiton nettisivuilla. Soveltavissa essee- ja tapaustehtävissä on hyödynnettävä tutkintovaatimusten mukaisia oikeuslähteitä. Muita lähteitä ei saa käyttää. Mainitse lähteet siteeratessasi niitä tai viitatessasi lähteiden sisältöihin. Tee lähdeviittaus merkitsemällä lähde sulkeisiin siinä kohdassa, jossa viittaat lähteeseen (esim. Ylönen, s. 5). Voit käyttää lyhenteitä esim. SAL, AAL, TO tai OK.

  • Koe koostuu väittämätehtävistä sekä essee- ja oikeustapaustehtävistä. Kun olet saanut tunnukset kirjallisen kokeen verkkoympäristöön, suosittelemme testaamaan väittämätehtävän tosi/epätosi-toimintoa ja palautusta, soveltavan tehtävän verkkotekstin palautusta sekä väittämätapaukseen vastaamista ennen koetta annetussa määräajassa. Mikäli sinulla on näissä haasteita, ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen koetta sähköpostitse osoitteeseen tutkinto@asianajajaliitto.fi.

  • Kirjallinen koe alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 13.30 (Suomen aikaa). Siihen osallistutaan omalta päätelaitteelta (esim. kotoa tai työpaikalta). Varaa kokeen tekemiseen häiriötöntä aikaa. Tehtävissä voi olla rajoitettu vastausaika ja se voi vaihdella tehtäväkohtaisesti.

  • Kokelas vastaa siitä. että palauttaa tehtävät ennen koealueella ilmoitetun määräajan päättymistä. Mikäli palautuksessa on teknisiä haasteita, lähetä sähköpostia ennen tehtävän palautusajan tai kokeen päättymistä. Yhteystiedot löytyvät koealueelta.

  • Koevastaukset tulee kirjoittaa oman koneen tekstinkäsittelyohjelmalla (word, rtf), josta vastaukset kopioidaan tekstinä kokeen verkkotekstikenttään. Kokelaan vastuulla on palauttaa arvioitavaksi tarkoitettu versio tekstistä ennen koeajan päättymistä. Vastauksia ei voi palauttaa tai muokata klo 13.30 jälkeen. HUOM palautus sulkeutuu automaattisesti klo 13.30.

  • Asianajajaliitto pidättää itsellään oikeuden kokeen uusimiseen liitosta riippumattomissa teknisissä ongelmatilanteissa.

  • Kokeen tarkastuksessa voidaan käyttää plagiaatin tunnistusohjelmaa.