Skip to main content

EU-luetteloon hakeutuminen

Näin haet merkitsemistä EU-luetteloon

Jos sinulla on asianajajan ammattipätevyys jossakin ETA-alueen valtiossa tai EU:n jäsenvaltiossa, sinulla on mahdollisuus hakea rekisteröimistä Asianajajaliiton ylläpitämään EU-luetteloon ilman, että sinun on haettava Opetushallitukselta päätös tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta.

Käytännössä sinun on oltava jonkin ko. valtion asianajajajärjestön jäsen. EU-luetteloon rekisteröitymistä haetaan täyttämällä seuraavat lomakkeet. Asianajajaliiton hallitus päättää rekisteröitymisen myöntämisestä ja tarkistaa edellytysten täyttymisen.

EU-attorney, Application For Registration (doc)

EU-attorney, Application For Registration (pdf)

EU-attorney, Members Information (doc)

EU-attorney, Law Office Information (doc)

EU-attorney Information (pdf)

Kun olet harjoittanut Suomessa asianajajan ammattia säännöllisesti vähintään kolmen vuoden ajan, voit hakea Asianajajaliiton jäsenyyttä suoraan ilman asianajajatutkinnon suorittamista. Kysy lisätietoa: jasenasiat@asianajajaliitto.fi.