Suorita asianajajatutkinto

Suorita asianajajatutkinto

Asianajajatutkinto on Suomen Asianajajaliiton järjestämä arvostettu ammatillinen tutkinto juristeille. Sen voi joustavasti suorittaa lähes kokonaan verkossa. Tutkinnon suorittaminen on yhtenä edellytyksenä asianajajan ammattinimikkeen saamiselle. Myös muut kuin asianajajaksi haluavat juristit voivat suorittaa tutkinnon täydennyskoulutuksena. Asianajajatutkinnon suorittanut saa oikeudenkäyntiavustajaluvan ilman työkokemusta, mikäli luvan muut edellytykset täyttyvät. Luvan myöntää oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Asianajajatutkinto koostuu kolmesta osasta: kirjallinen koe, eettinen osa ja oikeudenkäyntiosa.

 

Lue lisää kirjallisesta kokeesta
Lue lisää eettisestä osasta
Lue lisää oikeudenkäyntiosasta
 

 

Asianajajatutkinto on suoritettu, kun kaikki kolme osaa on läpäisty hyväksytysti. Osat voi suorittaa missä tahansa järjestyksessä. Asianajajatutkinnon tai sen osan hyväksytty suoritus ei vanhene. Tutkinnon osat järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa verkossa. Oikeudenkäyntiosaan kuuluu lisäksi seminaaripäivä Helsingissä. Tutustu oikeusministeriön vahvistamaan asianajajatutkinnon tutkintojärjestykseen.

 

 

Voit suorittaa asianajajatutkinnon, jos…

  • sinulla on todistus suomalaisen OTK/OTM- tai ON-tutkinnon suorittamisesta tai
  • olet saanut ulkomailla suoritettuun juristitutkintoon OPH:n lopullisen päätöksen tutkinnon rinnastamisesta suomalaiseen OTM-tutkintoon (oikeusnotaarin tutkintoon ei saa rinnastusta)

 

Mitä tutkinto maksaa?

Asianajajatutkinnon kaikkien kolmen osan suorittaminen maksaa yhteensä 1 635 euroa. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tutkinnon kustakin osasta toimitetaan lasku joko verkkolaskuna tai sähköpostitse. Laskun maksaminen eräpäivään mennessä on edellytys tutkinnon osiin osallistumiselle ja niiden hyväksytylle suorittamiselle.

Hinnat

  • Kirjallinen koe 290 euroa
  • Eettinen osa 625 euroa
  • Oikeudenkäyntiosa 720 euroa

 

* Huom! Hinnoissa ei ole eritelty arvonlisäveroa, koska Asianajajaliitto ei ole alv-maksuvelvollinen.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on henkilökohtainen. Tutkinnon osan voi peruuttaa ilman kuluja ko. osalle vahvistetun ilmoittautumisajan kuluessa. Ilmoittautumisajan päätyttyä tehdyistä peruutuksista peritään tutkinnon osan maksu kokonaisuudessaan. Mikäli peruuttaminen ilmoittautumisajan päätyttyä johtuu lailliseen esteeseen rinnastettavasta syystä, ei maksua peritä. Peruuttaminen tulee tehdä ilmoittauduttaessa saadun linkin kautta.

Ilmoittaudu tutkintoon

Ilmoittauduthan asianajajatutkintoon viimeistään ilmoittautumislomakkeella ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä tapahtuneita ilmoittautumisia ei hyväksytä ilman lailliseen esteeseen rinnastettavaa syytä. Ilmoittautuminen alkaa viimeistään kaksi kuukautta ennen tutkinnnon osan alkamista tai koepäivää.

Pääset ilmoittautumaan tutkintotilaisuuksiin kunkin tilaisuuden kohdalla olevan ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen on rekisteröity, kun olet saanut vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan ensin roskapostin. Jos viestiä ei löydy sieltäkään, ota yhteyttä meihin: tutkinto@asianajajaliitto.fi.

 

Oikaisuvaatimus

Mikäli suorituksesi tutkinnon jossain kolmesta osasta hylätään, sinulla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus asianajajatutkintolautakunnalle. Hylkäävän päätöksen mukana saat oikaisuvaatimusohjeen. Kysy lisää: tutkinto@asianajajaliitto.fi.