Skip to main content

Rahanpesun ja terrorismin torjunta

Rahanpesun ja terrorismin torjunta

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja paljastaminen ovat osa yhteiskuntavastuun kantamista. 

Asianajajaliitto ohjeistaa ja valvoo

Asianajajaliitto ohjeistaa asianajajia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvistä velvoitteista sekä valvoo, että asianajajat noudattavat rahanpesulain säännöksiä. Asianajajan on voitava osoittaa Asianajajaliitolle, että hänellä on omaan toimintaansa soveltuvat riskiperusteiset menettelyt asiakkaidensa tuntemiseksi sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien hallitsemiseksi.

Riskiarvio on pakollinen

Jokaisen asianajotoimiston tulee laatia oma riskiarvio ja siihen perustuva kirjallinen ohje asiakkaan tuntemisesta sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

Asiakkaiden tuntemisvelvoitteen lisäksi asianajajan tulee selvittää tavanomaisesta poikkeavien liiketoimien perusteet sekä ilmoittaa keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävistä liiketoimista.

Asianajajaliitolla on lakisääteinen raportointivelvollisuus

Asianajajaliitolla on velvollisuus laatia vuosittain kertomus sen suorittamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen toimista. Linkki viimeisimpään julkaisuun löytyy tämän sivun oikeanpuoleiselta palstalta.