Skip to main content

Sovittelukokemuksia

Sovittelukokemuksia

1 Kiinteistön kauppaan liittyvä sovittelu

Ostajat olivat vaatineet myyjältä hinnanalennusta kiinteistökaupan laatuvirheiden johdosta. Vaatimuksiin sisältyi noin 30-kohtainen laatuvirhelista, joka piti sisällään todella pieniäkin virheitä (esim. pistokerasian kansi oli murtunut) sekä isompia kokonaisuuksia. Asiassa järjestettiin 2 sovittelutapaamista. Virhelistassa oli paljon sellaisia virheitä, jotka myyjä pystyi itse korjaamaan/korjauttamaan. Ensimmäisessä sovittelussa virhelistaa käytiin tarkasti läpi. Tuolloin sovittiin, mitkä virheet korjataan ennen seuraavaa sovittelua. Kyseinen tehtävälista tuli hyväksytysti suoritetuksi ennen seuraavaa sovittelua. Toisessa sovittelutapaamisessa ostaja oli paljon sovintohenkisempi ensimmäiseen sovitteluun verrattuna – oletettavasti siitä syystä, että ostaja näki myyjän pyrkivän kaikin keinoin auttamaan asiassa.

Riita saatiin sovittua lopullisesti toisessa sovittelutapaamisessa.

2 Työriidan sovittelu

Työnantaja oli käyttäytynyt epäasiallisesti työntekijää kohtaan. Kun tämä joutui viimein jäämään käyttäytymisen johdosta sairauslomalle, oli työnantaja irtisanonut työntekijän. Vaikutti selvältä, että työnantaja joutuisi käräjäoikeusprosessissa suorittamaan työntekijälle korvauksen perusteettomasta irtisanomisesta. Työntekijälle rahallista korvausta olennaisempaa oli kuitenkin alusta lähtien se, että työnantaja pyytäisi työntekijältä anteeksi käyttäytymistään ja myöntäisi menetelleensä väärin tätä kohtaan. Tämän johdosta asia saatettiin sovitteluun. Sovittelussa osapuolet pääsivät keskustelemaan tilanteesta ja kertomaan oman kantansa asiaan. Työnantaja ymmärsi toimineensa väärin ja pyysi anteeksi. Myös rahallisesta korvauksesta sovittiin, mutta työnantajan anteeksipyynnön johdosta työntekijä tyytyi alkuperäistä vaatimustaan pienempään määrään.

3 Perintöriidan sovittelu

A:n kuolinpesän ja B:n kuolinpesän välillä oli vireillä riita-asia, joka koski A:n kuolinpesässä tehdyn osittaisen perinnönjaon pätevyyttä. Riidan taustalla oli kysymys siitä, kuuluuko B:n kuolinpesään kuuluvalla kiinteistöllä oleva omakotitalorakennus A:n vai B:n kuolinpesään, joka ei pätemättömyyttä koskevassa oikeudenkäynnissä olisi tullut ratkaistuksi. Molempien kuolinpesien yhteisestä hakemuksesta asia vietiin käsiteltäväksi sovittelussa.

Sovittelun lopputulemana osapuolet sopivat kokonaisuutena perinnönjakosopimuksen muuttamisesta.

Sovittelun lopputulemana osapuolet sopivat kokonaisuutena perinnönjakosopimuksen muuttamisesta, rakennuksen omistusoikeuden kuulumisesta A:n kuolinpesään ja rakennuksen alla sijaitsevan maapohjan vastikkeellisesta luovutuksesta A:n perillisille. Sovittelun lopputulemana rakennuksen ja maapohjan omistus tulivat samalle taholle ja perinnönjako lainvoimaistui. Sovittelun avulla koko prosessin kesto typistyi vain noin kolmeen kuukauteen, kun se varovaisestikin arvioiden olisi muuten vienyt vuosia. Sovittelun yhteydessä osapuolet sopivat myös oikeudenkäynnin kannalta vähäarvoisemmista seikoista, kuten muistoesineistä, hautajaiskustannuksista, yhteydenpidosta ym.

4 Liike-elämän riidan sovittelu

Kahden yrityksen välillä oli tullut riita tavarantoimituksen virheestä. Ostaja vaati myyjältä noin miljoonan euron vahingonkorvausta virheellisen tuotteen aiheuttamista vahingoista. Myyjän näkökulmasta toimitettu tavaraerä oli ollut normaali tavarantoimitus ja sen saama kate tuotteesta hyvin vähäinen. Toisaalta ostajalle aiheutunut vahinko oli suuri, ja riitaan liittyi myös ostajan kannalta merkittävä imagoriski asian julkisesta käsittelystä. Asiaan liittyi huomattava määrä oikeudellisia tulkintaongelmia. Osapuolet tiedostivat asian ennakkopäätösluonteen johdosta, että oikeuskäsittely saattaisi kestää useita vuosia. Osapuolten välillä oli jatkuva liikesuhde. Asia vietiin sovitteluun, jossa yhden päivän aikana järjestetyssä sovittelutapaamisessa osapuolet saavuttivat molempia tyydyttävän sovinnon.

5 Lapsen asuminen ja tapaamisoikeudet sovittelussa

Vanhempien välit olivat pahoin tulehtuneet erossa, ja lasta koskevista asioista vallitsi syvä epäluottamus osapuolten välillä.  Lapsen äiti oli kotona hoitamassa toista lastaan, mutta siitä huolimatta lapsi olisi pitänyt olla isän luonapitoaikoina päiväkodissa isän ollessa työssä. Riitaa ja epäluottamusta oli toisen vanhemman kyvyistä lapsen hoidosta ja huolenpidosta huolehtimisesta hampaiden pesusta lähtien.  Asia päätettiin saattaa hyvin haastavista lähtökohdista huolimatta tuomioistuinsovitteluun. Päivän kestäneessä sovitteluistunnossa osapuolet pääsivät käsittelemään tunteitaan ja epäluottamuksen syitä, mikä oli ollut koko ajan asianosaisten keskinäisen sopimisen esteenä.  Asianosaiset pääsivät sovintoon päivän päätteeksi. Avustajat ja sovittelijatkin menivät lähes hämilleen sovittelun ihmeestä, kun eropariskunta halasi toisiaan istuntosalissa sovinnon syntymisen kunniaksi.  Onnistumisen ilo oli kaikilla suurimmillaan. Normaali oikeudenkäynti tuskin koskaan voi johtaa tällaiseen lopputulokseen ja tunnetilaan molemmilla asianosaisilla.