Skip to main content

Sääntelemme

Asianajajaliitto sääntelee asianajajien toimintaa

Asianajajaliitto sääntelee asianajajien toimintaa ja asianajotoiminnan harjoittamista Suomessa. Lakien ja Asianajajaliiton sääntöjen lisäksi asianajajien tulee noudattaa Hyvää asianajajatapaa ja muita asianajajia velvoittavia ohjeita. Löydät nämä ohjeet tältä sivulta.

Tähän säädöskokoelmaan kuuluvista asiakirjoista ohjeet ovat asianajajia velvoittavia ja niiden laiminlyömisestä voi asianajajalle aiheutua valvonnallinen seuraamus. Sen sijaan oppaat, lomakkeet ja muut ovat luonteeltaan suositusluonteisia ja asianajajien ammatillista toimintaa tukevia asiakirjoja. Alle viisi vuotta sitten kumotut säädökset ja ohjeet ovat tällä sivulla mukana valvonnallisista syistä.

Asianajotoimintaa koskevia säädöksiä ja ohjeita

00 Sisällys, toukokuu 2024

A 01 Laki asianajajista

A 02 Suomen Asianajajaliiton säännöt (14.12.2022, voimassa 1.1.2023 alkaen)

A 02 Suomen Asianajajaliiton säännöt (18.11.2020, voimassa 31.12.2022 asti)

B 01 Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, valt.k. 26.1.2023)

B 01.1. Asianajajaliiton hallituksen kannanotto Hyvää asianajajatapaa koskevista muutoksista 1.6.2023 lukien (17.3.2023)

B 02 Eurooppalaisten asianajajien tapaohjeet (Code of Conduct for European Lawyers)

B 02 LIITE Code of Conduct for European Lawyers

B 03 Palkkio-ohje (15.1.2009, 11.6.2010, muut. 14.6.2019 ja 9.6.2023, voimassa 1.7.2023 alkaen)

B 03 Palkkio-ohje (14.6.2019, voimassa 1.8.2019-30.6.2023)

B 03 Palkkio-ohje (14.6.2019, voimassa 31.7.2019 asti)

B 04.1 Opas asianajopalveluista annettavista tiedoista (12.5.2014)

B 04.2 Opas asianajopalveluiden etämyynnistä (12.5.2014)

B 04.2 LIITE 1: Toimeksiantovahvistus (esimerkki) (12.5.2014)

B 04.2 LIITE 2: Peruuttamislomake (12.5.2014)

B 05.1 Tietoturvaohje (24.1.2019, muut. 16.1.2020 ja 9.6.2023, voimassa 1.1.2024 alkaen)

B 05.1 Tietoturvaohje (valt.kunta 16.1.2020, voimassa 1.2.2020-31.12.2023)

B 05.1 Tietoturvaohje (24.1.2019, voimassa 1.6.2019-31.1.2020)

B 05.1 Tietoturvallisuusohje (10.1.2013, voimassa 31.5.2019 asti)

B 05.2 Tietoturvaopas (hallitus 23.11.2018, paiv. 12.12.2019, 24.9.2021 ja 14.12.2023, voimassa 1.1.2024-31.5.2024)

B 05.2 Tietoturvaopas (hallitus 23.11.2018, paiv. 12.12.2019, 24.9.2021, 14.12.2023 ja 19.4.2024, voimassa 1.6.2024 lukien)

B 05.2 Tietoturvaopas (hallitus 23.11.2018, päiv. 12.12.2019 ja 24.9.2021, voimassa 31.12.2023 asti)

B 05.3 Suositus tietosuojasta asianajotoiminnassa (hallitus 10.12.2020)

B 06.1 Asiakasvarojen hoitoa koskeva ohje (5.6.2009, muut. 20.1.2022 ja 9.6.2023, voimassa 1.7.2023 alkaen)

B 06.1 Asiakasvarojen hoitoa koskeva ohje (5.6.2009, muut. valt.kunta 20.1.2022. voimassa 31.6.2023 asti)

B 06.1 Asiakasvarojen hoitoa koskeva ohje (5.6.2009, valt.kunta 11.1.2018, paiv. 1.6.2018, voimassa 20.1.2022 asti)

B 06.2 Toimistotarkastukset (2013)

B 06.2 LIITE Asianajotoimiston tarkastuskertomuslomake (hallitus 26.1.2018)

B 07 Suomen Asianajajaliiton korvausrahaston säännöt

B 08 Asianajajan vastuuvakuutusta koskevat ohjeet (11.6.1982, muut. 23.5.1997, 11.1.2001, 15.1.2009, 15.1.2015 ja 25.1.2024, voimassa 1.4.2024 alkaen)

B 08 Asianajajan vastuuvakuutusta koskevat ohjeet (11.6.1982, muut. 23.5.1997, 11.1.2001, 15.1.2009 ja 15.1.2015, voimassa 31.3.2024 asti)

B 08.1 Asianajajan vastuuvakuutusta koskeva opas (hall. 8.5.2024) – Ruotsinnos julkaistaan pian

B 09 Asianajajien täydennyskouluttautumista koskevat ohjeet (valtuuskunta 10.6.2022, voimassa 1.1.2023 alkaen)

B 09 Asianajajien täydennyskouluttautumista koskevat ohjeet (11.1.2018, voimassa 1.1.2019-31.12.2022)

B 10 Asiakirjojen säilyttämistä koskeva ohje (valt.kunta 24.1.2019, muut. 29.10.2021)

B 10 Asiakirjojen säilyttämistä koskeva suositus (15.6.2012, voimassa 31.5.2019 asti)

B 11 Yleiset lupaehdot asianajajan toimen harjoittamiseksi osakeyhtiössä (hallitus 4.10.2019)

B 12 Tulkintaohje asianajotoimistojen toiminimiä koskeville ohjeille, domaineille ja aputoiminimille (hallitus 14.12.2017)

B 13 Sovitteluohjeet asianajajien välisiä erimielisyyksiä varten

B 14.1 Oikeusapulaki (finlex.fi)

B 14.2 Asetus oikeusavun palkkioperusteista (finlex.fi)

B 14.3 Asetus oikeusavusta (finlex.fi)

B 14.4 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 2 luku (finlex.fi)

B 15.1 Suomen Asianajajaliiton sovittelusäännöt (9.5.2016)

B 15.2 Sovittelusopimus (9.5.2016)

B 15.3 Sovittelulauseke (9.5.2016)

B 16 Oikeusturvavakuutusopas liitteineen (26.1.2017)

B 17 Ohje rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (2.9.2017)

B 18 Sisäpiiritiedon hallintaa koskeva suositus (10.3.2006, muut. 16.6.2014 ja 12.5.2023, voimassa 1.6.2023 alkaen)

B 18 Sisäpiiritiedon hallintaa koskeva suositus (10.3.2006, muut. 16.6.2014, voimassa 31.5.2023 asti)

B 18 LIITE: Malli sisäpiirirekisteriksi

B 19.1 Asianajotoiminnan harjoittamisen kansainväliset periaatteet (IBA 28.5.2011)

B 19.2 IBA International Principles Commentary (28.5.2011)

B 19.3 Lakimiehen eettiset ohjeett (Suomen Lakimiesliitto r.y., 15.5.1995)

B 20 Suomen Asianajajaliiton Defensor Legis- ja asianajaja, advokat, attorney-at-law -logon käyttöä koskevat säännöt (11.4.1997, hallitus 15.3.2024)

B 21 Asianajajapaivystysohje (12.5.2014, valt.kunta 10.6.2022)

B 21 LIITE Asianajajapäivystystilastointilomake (suojattu)

B 22 Asianajajan kirjanpito-opas (12.5.2014)

B 23 DAC6-opas raportoitavista rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä (hallitus 15.10.2021)

B 24 Secondment-ohje asianajajille ja asianajotoimistoissa tyoskenteleville juristeille (valt.kunta 9.6.2023, muut. 25.1.2024)

B 25 Avoimuusrekisterisuositus (hallitus 17.11.2023) 

C 01 Asianajajatutkintojärjestys 1.1.2023 lukien