Skip to main content

Keitä olemme

Keitä me olemme

Asianajajaliitto on julkisoikeudellinen yhteisö, joka hyväksyy uudet asianajajat ja valvoo kaikkien asianajajien toimintaa. Vain jäsenemme saavat käyttää nimikettä asianajaja. Toimintamme perustuu asianajajalakiin ja Asianajajaliitolla on Suomessa myös vahva oikeuspoliittinen vaikuttajarooli. Emme tee edunvalvontaa emmekä ole ammattiliitto tai yrittäjäjärjestö.

Meidät sekoitetaan usein Lakimiesliittoon, jonka jäsenjärjestö Asianajajaliitto on. Nyrkkisääntö on se, että Asianajajaliittoon kuuluu pelkkiä asianajajia (n. 2 200 jäsentä), ja Lakimiesliitto taas on ammatti- ja edunvalvontajärjestö, johon voivat halutessaan liittyä kaikki juristit. Asianajaja on siis asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi.

Neljä ydintehtäväämme

1. Ohjeistamme ja valvomme asianajotoimintaa.
Liitto hyväksyy asianajajajäseniksi vain kokeneita juristeja ja valvoo aktiivisesti jäsentensä ammatin harjoittamista. Asianajajaan tyytymätön asiakas voi maksutta kannella liiton yhteydessä toimivalle valvontalautakunnalle asianajajan epäasiallisesta toiminnasta.

2. Edistämme asianajopalveluiden laatua.
Liitto kehittää asianajopalveluiden laatua jatkuvasti saadun palautteen ja tutkimustulosten avulla. Laadun varmistaa myös se, että vain Asianajajaliiton valvoma jäsen saa käyttää nimikettä asianajaja.

3. Koulutamme ja tuemme asianajajia.
Liitto järjestää jäsenilleen runsaasti koulutusta. Asianajajilta edellytetään vuotuista täydennyskouluttautumista ja liitto valvoo sen toteutumista.

4. Kehitämme Suomen oikeusoloja ja oikeusturvaa.
Asianajajat ovat aktiivisesti mukana kehittämässä lainsäädäntöä oikeudellisten työryhmien ja aktiivisen lausuntotoimintansa avulla.

Tarinamme

Asianajajaliitto on perustettu vuonna 1919. Vuonna 1959 säädetyn asianajajalain myötä saimme hoitaaksemme myös lakisääteisiä tehtäviä, kuten asianajajien ammattikunnan valvonnan. Vaalimme ajatusta, että asianajajan palvelut kuuluvat jokaiselle.

 

 

Asianajajan ammatti on ikiaikainen. Meidän tehtävämme on aina ollut auttaa siinä, että asiakkaidemme heille kuuluvat oikeudet toteutuvat.

Me asianajajat olemme järjestäytyneet omasta aloitteestamme, koska meille oli tärkeää, että kaikki asianajajan ammattia harjoittavat noudattavat samaa, yhteistä ja omaa ammattietiikkaamme ja ammattiin kuuluvia velvollisuuksia, jotka olemme itse keskuudessamme laatineet ja hyväksyneet.

Me katsomme, että juuri ammattietiikka ja arvot erottavat meidät muista oikeudellisten palveluiden tarjoajista. Me myös halusimme, että meidät tunnetaan työmme laadusta: arvostettuina ja itsenäisinä oikeudenhoidon ammattilaisina. 

Siksi, jotta ammattikuntamme voisi paremmin kehittää itseään ja toimintaansa, perustimme vuonna 1919 Suomen Asianajajaliiton, jonka asema ja rooli sai vahvistuksensa vuoden 1959 asianajajalaissa. 

Tänään Suomen Asianajajaliitto ohjeistaa ja valvoo suomalaista asianajajakuntaa sekä huolehtii siitä, että asianajaja-nimikettä voi käyttää vain asiakkaidensa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi.