Skip to main content

Keitä olemme

Keitä me olemme

Asianajajaliitto on julkisoikeudellinen yhteisö, joka hyväksyy uudet asianajajat, valvoo ja sääntelee kaikkien asianajajien toimintaa sekä osallistuu lainsäädännön ja oikeusolojen kehittämiseen puolustaen perus- ja ihmisoikeuksia sekä oikeusvaltioperiaatetta. Asianajajaliitto ei ole edunvalvontajärjestö, ammattiliitto tai yrittäjäjärjestö. Lisäksi Asianajajaliiton tehtäväksi on säädetty myös luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien sekä julkisten oikeusavustajien ammattieettinen valvonta näiden toimiessa oikeudenkäyntiavustajan tehtävässä.

Asianajajaliitto on perustettu vuonna 1919. Vuonna 1959 säädetyn asianajajalain myötä saimme hoitaaksemme myös lakisääteisiä tehtäviä, kuten asianajajien ammattikunnan valvonnan. Vaalimme ajatusta, että asianajajan palvelut kuuluvat jokaiselle.

Neljä ydintehtäväämme

1. Ohjeistamme ja valvomme asianajotoimintaa.
Liitto hyväksyy asianajajajäseniksi vain kokeneita juristeja ja valvoo aktiivisesti jäsentensä ammatin harjoittamista. Asianajajaan tyytymätön asiakas voi maksutta kannella liiton yhteydessä toimivalle valvontalautakunnalle asianajajan epäasiallisesta toiminnasta.

2. Edistämme asianajopalveluiden laatua.
Liitto kehittää asianajopalveluiden laatua jatkuvasti saadun palautteen ja tutkimustulosten avulla. Laadun varmistaa myös se, että vain Asianajajaliiton valvoma jäsen saa käyttää nimikettä asianajaja.

3. Koulutamme ja tuemme asianajajia.
Liitto järjestää jäsenilleen runsaasti koulutusta. Asianajajilta edellytetään vuotuista täydennyskouluttautumista ja liitto valvoo sen toteutumista.

4. Kehitämme Suomen oikeusoloja ja oikeusturvaa.
Asianajajat ovat aktiivisesti mukana kehittämässä lainsäädäntöä oikeudellisten työryhmien ja aktiivisen lausuntotoimintansa avulla.