Skip to main content

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut 

Jäsen- ja valvontamaksut:

 • Asianajajat 1 252 euroa/vuosi
 • Uudet jäsenet 766 euroa/vuosi
 • Julkiset oikeusavustajat 785,80 euroa/vuosi

Jäsenmaksu

 • vuosimaksu asianajajalta on 972 euroa, joka laskutetaan kolmessa (3) erässä. Uuden asianajajan vuosimaksu on liittymisvuodelta ja sitä seuraavalta kalenterivuodelta 486 euroa, joka laskutetaan kolmessa (3) erässä.
 • asianajaja (eläkkeellä) -nimikkeen saaneen vuosimaksu on 50 euroa. Vuosimaksuun sisältyy Advokaatti-lehden vuosikerta.
 • vuosimaksu julkiselta oikeusavustajalta on 505,80 euroa.
 • passiivisen jäsenen jäsenmaksu on sama kuin Defensor Legisin tilausmaksu, joka vuonna 2024 on 150 euroa.

Valvontamaksu

 • lakisääteinen valvontamaksu on 280 euroa ja se laskutetaan helmikuussa. Jokaisen liiton jäsenenä kalenterivuoden aikana olleen on suoritettava maksu (vaikka jäsenyys olisi kestänyt vain lyhyenkin aikaa). Valvontamaksu ei koske asianajaja (eläkkeellä) -nimikkeen saaneita (AAL 9.6 §).

Paikallisosaston jäsenmaksu

 • jokainen asianajaja on myös oman alueensa paikallisosaston jäsen. Paikallisosastot päättävät itse jäsenmaksuistaan ja niiden laskutus tapahtuu 1. jäsenmaksuerän yhteydessä.

EU-asianajajan rekisteröintimaksu

 • EU-luetteloon merkityltä EU-asianajajalta 972 euroa/vuosi.
 • Uudelta EU-asianajajalta rekisteröimisvuodelta ja sitä seuraavalta kalenterivuodelta 486 euroa.

Ennen 1.1.1938 syntynyt asianajaja on vapautettu jäsenmaksusta syntymäpäivää seuraavasta kalenterivuoden vaihteesta lukien (vapautus ei kuitenkaan koske valvontamaksua).

Korvausrahastomaksua ei peritä vuonna 2024.

IBA Human Rights Instituten toimintaan kerätään jäsenmaksun ensimmäisen erän yhteydessä vapaaehtoinen 4 euron tukimaksu.