Skip to main content

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut 

Jäsen- ja valvontamaksut:

  • Asianajajat 1 125 euroa/vuosi
  • Uudet jäsenet 685,50 euroa/vuosi
  • Julkiset oikeusavustajat 703,50 euroa/vuosi

Jäsenmaksu

  • vuosimaksu asianajajalta on 879 euroa, joka laskutetaan kolmessa (3) erässä. Uuden asianajajan vuosimaksu on liittymisvuodelta ja sitä seuraavalta kalenterivuodelta 439,50 euroa, joka laskutetaan kolmessa (3) erässä.
  • asianajaja (eläkkeellä) -nimikkeen saaneen vuosimaksu on 50 euroa. Vuosimaksuun sisältyy Advokaatti-lehden vuosikerta.
  • vuosimaksu julkiselta oikeusavustajalta on 457,50 euroa.
  • passiivisen jäsenen jäsenmaksu on sama kuin Defensor Legisin tilausmaksu, joka vuonna 2021 on 140 euroa.

Valvontamaksu

  • lakisääteinen valvontamaksu on 246 euroa ja se laskutetaan helmikuussa. Jokaisen liiton jäsenenä kalenterivuoden aikana olleen on suoritettava maksu (vaikka jäsenyys olisi kestänyt vain lyhyenkin aikaa). Valvontamaksu ei koske asianajaja (eläkkeellä) -nimikkeen saaneita (AAL 9.6 §).

EU-asianajajan rekisteröintimaksu

  • EU-luetteloon merkityltä EU-asianajajalta 879 euroa/vuosi.
  • uudelta EU-asianajajalta rekisteröimisvuodelta ja sitä seuraavalta kalenterivuodelta 439,50 euroa.

Ennen 1.1.1938 syntynyt asianajaja on vapautettu jäsenmaksusta syntymäpäivää seuraavasta kalenterivuoden vaihteesta lukien (vapautus ei kuitenkaan koske valvontamaksua).

Korvausrahastomaksua ei peritä vuonna 2021.

IBA Human Rights Instituten toimintaan kerätään jäsenmaksun ensimmäisen erän yhteydessä vapaaehtoinen 4 euron tukimaksu.