Skip to main content

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut 

Jäsen- ja valvontamaksut:

 • Asianajajat 1 222 euroa/vuosi
 • Uudet jäsenet 747,50 euroa/vuosi
 • Julkiset oikeusavustajat 766,95 euroa/vuosi

Jäsenmaksu

 • vuosimaksu asianajajalta on 949 euroa, joka laskutetaan kolmessa (3) erässä. Uuden asianajajan vuosimaksu on liittymisvuodelta ja sitä seuraavalta kalenterivuodelta 474,50 euroa, joka laskutetaan kolmessa (3) erässä.
 • asianajaja (eläkkeellä) -nimikkeen saaneen vuosimaksu on 50 euroa. Vuosimaksuun sisältyy Advokaatti-lehden vuosikerta.
 • vuosimaksu julkiselta oikeusavustajalta on 493,95 euroa.
 • passiivisen jäsenen jäsenmaksu on sama kuin Defensor Legisin tilausmaksu, joka vuonna 2023 on 140 euroa.

Valvontamaksu

 • lakisääteinen valvontamaksu on 273 euroa ja se laskutetaan helmikuussa. Jokaisen liiton jäsenenä kalenterivuoden aikana olleen on suoritettava maksu (vaikka jäsenyys olisi kestänyt vain lyhyenkin aikaa). Valvontamaksu ei koske asianajaja (eläkkeellä) -nimikkeen saaneita (AAL 9.6 §).

Paikallisosaston jäsenmaksu

 • jokainen asianajaja on myös oman alueensa paikallisosaston jäsen. Paikallisosastot päättävät itse jäsenmaksuistaan ja niiden laskutus tapahtuu 1. jäsenmaksuerän yhteydessä.

EU-asianajajan rekisteröintimaksu

 • EU-luetteloon merkityltä EU-asianajajalta 949 euroa/vuosi.
 • Uudelta EU-asianajajalta rekisteröimisvuodelta ja sitä seuraavalta kalenterivuodelta 474,50 euroa.

Ennen 1.1.1938 syntynyt asianajaja on vapautettu jäsenmaksusta syntymäpäivää seuraavasta kalenterivuoden vaihteesta lukien (vapautus ei kuitenkaan koske valvontamaksua).

Korvausrahastomaksua ei peritä vuonna 2023.

IBA Human Rights Instituten toimintaan kerätään jäsenmaksun ensimmäisen erän yhteydessä vapaaehtoinen 4 euron tukimaksu.