Skip to main content

Miksi valita asianajaja

Asianajaja on turvallinen valinta

Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää ainoastaan Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt, jo kokeneet lakimiehet (nykykielellä juristit).

Suomessa ammattinimikkeet lakimies ja juristi eivät tarkoita ollenkaan samaa kuin asianajaja – vaikka amerikkalaisista lakisarjoista saa aivan toisen kuvan. Asianajaja onkin asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi: asianajajilta vaaditaan enemmän ja heitä valvotaan tarkemmin kuin muita juristikollegoja. Suomessa asianajajana ei voi toimia kuka tahansa oikeustieteen maisteri tai varatuomari: ainoastaan yksi seitsemästä työelämässä olevasta lakimiehestä on asianajaja.

Menitkö sekaisin? Ei hätää, katso apua juristisanastostamme.

Nimikettä asianajaja saa siis käyttää ainoastaan Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty kokenut lakimies/juristi, joka on lisäksi suorittanut vaativan asianajajatutkinnon. (Katso tästä asianajajaksi pääsemisen vaatimuskriteerit).

 

Mikä on asianajaja?

 1. Kaikki asianajajat ovat koulutukseltaan oikeustieteiden maistereita eli juristeja (ent. nimike “lakimies”).
 2. Asianajajan ammattinimike on lailla suojattu.
 3. Päästäkseen asianajajaksi juristilla tulee olla useampi vuosi alaan liittyvää työkokemusta, sekä hänen tulee suorittaa hyväksytysti vaativa kolmeosainen erikoisammattitutkinto eli asianajajatutkinto.
 4. Asianajajien palvelutoimintaa ohjaavat tiukemmat laatukriteerit ja laajempi sääntely kuin muiden juristien ja heitä valvotaan huomattavasti tiukemmin kuin oikeudenhoidon muita ammattilaisia.
 5. Asianajajia on Suomessa pieni vähemmistö: vain joka seitsemäs työelämässä oleva juristi on asianajaja.

Tiedätkö mitä eroa on juristilla, lakimiehellä ja asianajajalla?

Toiminnalla korkeat laatukriteerit

Asianajajien palvelutoimintaa ohjaavat korkeammat laatukriteerit kuin muiden juristien.

 1. Asianajaja on velvollinen pitämään ammattitaitonsa ajan tasalla: säännöllinen kouluttautumisvelvollisuus on 18 tuntia vuodessa. (ks. tästä Asianajajien täydennyskoulutus).
 2. Lisäksi asianajajalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka vähimmäismäärä on 200 000 euroa. Sekä asiakkaan että asianajajan oikeusturvan takaamiseksi Asianajajaliitto on myös antanut jäsenilleen suosituksen laatia toimeksiannosta kirjallinen sopimus (toimeksiantovahvistus), josta tulisi ilmetä mm. toimeksiannon pääasiallinen sisältö sekä laskutusperusteet.
 3. Asianajajia valvotaan 24/7 tiukemmin kuin mitään muuta ammattiryhmää. Lue lisää valvonnastamme.

Kun valitset asianajajan, tiedät, että saat korkealaatuista ja varmasti ammattitaitoista palvelua. Voit saada oikeudellista apua myös muilta juristeilta, mutta huomaathan, että samat kriteerit ja asiakkaan oikeus kannella eivät koske samalla tavoin esimerkiksi lakiasiaintoimistoissa työskenteleviä juristeja.

Lisätietoa asianajajien toimintaa sääntelevistä ohjeista.

 

Asianajajan laadun takaavat mm.

 • ylempi oikeustieteellinen tutkinto (OTM/OTK)
 • vaativa asianajajatutkinto
 • vähintään 4 vuoden työkokemus lakitehtävistä
 • asianajajalain ja liiton sääntöjen mukainen sopivuus asianajajaksi
 • velvollisuus noudattaa hyvää asianajajatapaa
 • alan täydennyskoulutusta vähintään 18 h/vuosi
 • valvonnan alainen 24/7, ei pelkästään ammattitoiminnassa