Skip to main content

Mitä asianajajan käyttäminen maksaa?

Mitä asianajajan käyttäminen maksaa?

Toimeksiannon alussa asianajaja sopii asiakkaan kanssa aina asianajopalkkion perusteista. Asianajajan palkkio riippuu asiakkaan määrittelemän toimeksiannon vaatimasta työmäärästä ja laadusta, mutta lopullinen palkkio perustuu yleensä tuntilaskutukseen.

Aina kokenutkaan asianajaja ei voi heti alussa täydellisesti arvioida, paljonko laskun lopullinen suuruus tulee lopulta olemaan. Asianajajalla on kuitenkin velvollisuus pitää asiakas jatkuvasti ajan tasalla mahdollisista lisäkustannuksista, joista ei ole alussa oltu tietoisia.

Huomioithan myös, että varsinaisen asianajopalkkion lisäksi asianajaja voi veloittaa erikseen asian hoitamisesta aiheutuneita muita kuluja, kuten matka- ja majoituskulut sekä päivärahan.

 

Lisätietoa palkkioperusteista löydät

  • Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevista ohjeista ja palkkio-ohjeesta.
  • Asianajopalkkion määräytymistä sääntelevästä kauppakaaresta, jonka yleinen säännös asiamiehen palkkiosta (KK 18:5) toteaa:
    • “Asiamies saakoon kohtuullisen palkan vaivastansa sekä korvauksen toisen asioihin oikeutta myöten menneistä kuluistansa”.

Valtion oikeusapu

Huomaa, että asianajajan palkkioon voi saada myös valtion maksamaa oikeusapua. Asianajaja neuvoo ja hakee asiakkaalleen oikeusapua, jos asianajaja arvioi, että asiakkaalla on siihen oikeus. Oikeusapupäätökseen vaikuttavat hakijan tulot, menot ja varallisuus sekä se, millaiseen asiaan oikeusapua haetaan.

Valtion varoista voidaan myöntää oikeusapua kattamaan koko asianajopalkkion tai osan siitä. Oikeusapua voi saada myös viranomaisten määräämiin maksuihin, kuten hakemusmaksuihin. Oikeusapua voidaan myöntää myös siten, että asiakas maksaa vain jonkin prosenttiosuuden asianajajan palkkiosta ja valtio korvaa loppuosan. Oikeusapupäätöksen tekee asianajajan hakemuksesta oikeusaputoimisto. Lisätietoa oikeusavusta löytyy oikeusministeriön sivuilta.

Oikeusturvavakuutus

Asiakkaalla voi olla myös oikeus saada asianajajan palkkio korvattua oikeusturvavakuutuksesta. Usein kotivakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutusosuus. Tällöin selvitetään vakuutusyhtiön kanssa, korvaako vakuutusyhtiö asianajajan palkkion kokonaan tai osittain. Yleensä oikeusturvavakuutuksissa on omavastuuosuus, jonka asiakas on velvollinen itse maksamaan.

Huom! Oikeusturvavakuutuksissa kannattaa olla tarkkana – lue ehdot, koska vakuutuksia on hyvin erilaisia, joten niiden vertailuun kannattaa käyttää aikaa. Tärkeä tavoitteemme onkin, että oikeusturvavakuutusten ehdot päivitetään nykyaikaan vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeita.