Skip to main content

Miten voin kannella avustajasta?

Miten voin kannella?

Me pidämme liitossa huolen siitä, että Suomessa toimii ammattitaidoltaan korkeatasoinen asianajajakunta. Asianajajaliiton rooli asianajajien valvojana perustuu lakiin ja sen tavoitteena on turvata oikeudellisten palveluiden laatu. Tämä tarkoittaa, että jos palvelu ei ole vastannut sovittua tai olet muutoin tyytymätön asianajajaan, voit kannella maksuttomasti.

Asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia koskevat kantelut käsittelee Asianajajaliiton yhteydessä toimiva itsenäinen valvontalautakunta. Kuka tahansa voi kannella. Silloin selvitetään, onko oikeudellinen palveluntarjoaja noudattanut ammattieettisiä ohjeita.

Miten asiat ratkaistaan

Voit kannella asianajajasta, julkisesta oikeusavustajasta tai luvan saaneesta oikeudenkäyntiavustajasta tai asianajajan laskutuksesta valvontalautakunnalle. Valvontalautakunta ratkaisee useimmat asiat jaostoissaan. Asia viedään täysistuntoon, mikäli kanteluun liittyy mahdollisuus ankarampaan kurinpidolliseen seuraamukseen eli seuraamusmaksuun tai Asianajajaliitosta erottamiseen, tai jos asia on luonteeltaan sellainen, että sillä on ennakkotapausarvoa. Valvontalautakunnan ratkaisuista laaditaan julkiset ratkaisuselosteet, joista merkittävimmät löydät valvontaratkaisujen hakemistosta osoitteesta valvontaratkaisut.fi.

Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia koskevat asiat, joissa on kysymys seuraamusmaksun määräämisestä tai luvan peruttamisesta, siirretään oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ratkaistavaksi.

Valvontalautakunnan kotisivuilla kerrotaan tarkemmin, kuinka kantelun voi tehdä ja miten asian käsittelyprosessi etenee sekä muuta tärkeää tietoa. Lue lisää www.valvontalautakunta.fi.