Skip to main content

Maksuton asianajajapäivystys

Asianajajapäivystys – maksutonta oikeudellista neuvontaa

Asianajajien useilla paikkakunnilla järjestämässä päivystyksessä saa maksutonta neuvontaa kaikissa oikeudellisissa asioissa. Asianajaja kertoo, onko asiassa tarpeen hakea oikeudellista asiantuntija-apua ja ohjaa tarvittaessa asiaan perehtyneen asianajajan tai oikean viranomaisen puoleen.

Päivystyksessä ei laadita asiakirjoja tai hoideta muita toimeksiantoja. Päivystyksessä käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Useimpiin päivystyksiin ei voi tehdä ajanvarausta eikä neuvontaa voida antaa puhelimitse.

Helsinki | 27.6.2024

Pride-viikon maksuton asianajajapäivystys

Oulu | 14.8.2024

Oulun asianajajapäivystys