Skip to main content

Maksuton asianajajapäivystys

Asianajajapäivystys – maksutonta oikeudellista neuvontaa

Asianajajien järjestämässä päivystyksessä useilla paikkakunnilla ympäri Suomea saa maksutonta neuvontaa kaikissa oikeudellisissa asioissa. Asianajaja kertoo, onko asiassa tarpeen hakea oikeudellista asiantuntija-apua ja ohjaa tarvittaessa asiaan perehtyneen asianajajan tai oikean viranomaisen puoleen.

Päivystyksessä ei laadita asiakirjoja tai hoideta muita toimeksiantoja. Päivystyksessä käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Useimpiin päivystyksiin ei voi tehdä ajanvarausta eikä neuvontaa voida antaa puhelimitse.

Espoo | 7.12.2022

Espoon asianajajapäivystys (Ison Omenan palvelutori)

Jyväskylä | 7.12.2022

Jyväskylän asianajajapäivystys (Kaupunginkirjasto)