Skip to main content

Avgiftsfri advokatjour

Advokatjouren – avgiftsfri juridisk rådgivning

Hos den jour som advokaterna ordnar på flera orter ges avgiftsfri rådgivning i alla juridiska ärenden. Advokaten berättar om det är nödvändigt att söka juridisk experthjälp och hänvisar vid behov till en advokat som är förtrogen med ärendet eller till rätt myndighet.

I jouren upprättas inga dokument och man sköter inte heller några andra uppdrag. Diskussioner som förts i jouren är alltid konfidentiella. Till de flesta jouren går det inte att boka tid och rådgivning kan inte ges per telefon.

Tider och platser för jouren finns i vår evenemangskalender! (Endast på finska)