Skip to main content

Bibehållande av medlemskap

Bibehålla medlemskap, befrielse från medlemsavgift och tillstånd för bisyssla

Ansökan om tillstånd för tillfälligt avbrott i advokatverksamhet kan bli aktuellt till exempel under studier, auskultering, familje- eller sabbatsledighet, arbetslöshet, av hälsomässiga skäl eller för att sköta en tidsbunden tjänst eller under utstationering (secondment).

Tillstånd kan sökas via Advokatförbundets e-tjänst ASSI, asiointi.asianajajaliitto.fi. Man kan logga in i e-tjänsten med suomi.fi-identifikation.

Bibehålla medlemskap och befrielse från medlemsavgift

Som advokat kan du under en viss tid vara borta från advokatbranschen, men ändå bibehålla ditt medlemskap (bibehålla status). Då ska du ansöka om tillstånd hos Advokatförbundets styrelse för avbrott i advokatverksamheten under viss tid.

Sådana situationer kan till exempel vara:

  • utstationering (arbete i ett kundföretag)
  • auskultering (domstolspraktik i tingsrätten)
  • tidsbunden tjänst eller annat anställningsförhållande

Om tillståndet beviljas på ovan nämnda grunder, ska du betala medlemsavgift eftersom du då har förvärvsinkomst.

Till exempel, på grundval av följande skäl, kan du ansöka och beviljas befrielse från medlemsavgiften när du behåller medlemskapet:

  • familjeledighet
  • annan oavlönad ledighet
  • hälsomässiga skäl
  • arbetslöshet
  • alterneringsledighet
  • studieledighet
  • värnplikt

Tillsynsavgiften ska emellertid alltid betalas. Se mer om medlemsavgifter.

Det lönar sig att samtidigt ansöka om tillstånd att bibehålla status då befrielsen beviljas inte regressivt. Om du under det tillfälliga avbrottet i advokatverksamheten har förvärvsinkomster, beviljas inte befrielse från medlemsavgift. Den beviljade befrielsen från medlemsavgift gäller också för medlemsavgiften för den lokala avdelningen.

Utöva bisyssla

Som advokat ska du ha advokatyrket som huvudsyssla. Om du vill utföra annat arbete vid sidan av advokatverksamheten, ska du ansöka om tillstånd för bisyssla av Advokatförbundets styrelse. Det kan vara fråga om att utöva en bisyssla vid sidan av advokatverksamheten eller att övergå till andra uppgifter under en viss tid.

Du kan ansöka om tillstånd av styrelsen i Advokatförbundets e-tjänst ASSI, asiointi.asianajajaliitto.fi. I ansökan ska det ges en redogörelse om bisysslan eller annan tidsbunden tjänst och dess varaktighet.

Behandlingen av ett tillståndsärende tar 3–4 veckor, därför är det bra att lämna in ansökan i god tid. Lämna in tillståndsansökan jämte erfordrade utredningar i Advokatförbundets e-tjänst ASSI senast tre veckor innan styrelsemötet. Tidpunkter för mötena samt sista datum för inlämnande av materialet hittas här.

Logga in till e-tjänsten ASSI här.

Om du inte kan använda Suomi.fi-identifikation eller om du har problem med att skicka in en ansökan kan du kontakta oss på jasenasiat@asianajajaliitto.fi.