Skip to main content

Tillstånd i medlems- och bolagsärenden 

Tillstånd av förbundets styrelse i medlems- och bolagsärenden 

Observera att du som advokat behöver tillstånd av Advokatförbundets styrelse
  • för att äga aktier i ett advokataktiebolag
  • för att ändra bolagsordningen för ett advokataktiebolag
  • för suppleanter i advokataktiebolagets styrelse om de inte är advokater
  • för holdingbolag som äger aktier i ett advokataktiebolag
  • för bisyssla 
  • med anledning av tillfälligt avbrott i yrkesutövandet (bibehållande av status) t.ex. på grund av föräldraledighet
Behandlingen av ett tillståndsärende tar 3–4 veckor, därför är det bra att anhängiggöra ansökan i god tid. Lämna in tillståndsansökan jämte erfordrade utredningar via Advokatförbundets e-tjänst ASSI senast tre veckor innan förbundets styrelsemöte. Tidpunkter för mötena samt sista datum för inlämnande av materialet hittas här.

Logga in till e-tjänsten ASSI här. Man kan logga in i e-tjänsten med suomi.fi-identifikation.
 
Mera detaljerade anvisningar om tillståndsförfarandet och nödvändiga dokument finns på våra finskspråkiga nätsidor.
 

Om du inte kan använda Suomi.fi-identifikation eller om du har problem med att skicka in en ansökan kan du kontakta oss på jasenasiat@asianajajaliitto.fi.