Mot en bättre fungerande rättstat

Finlands Advokatförbund 100 år!

Finlands Advokatförbund firar sitt 100-års jubileum år 2019. Under jubileumsåret ordnar vi flera evenemang runt om i Finland.

Läs mer om vår 100-årsjubileum

Advokaten trygger rättstaten

Genom sitt arbete vill advokatkåren också säkerställa att var och en under alla omständigheter har en verklig möjlighet att få sitt ärende behandlat och avgjort.

Vi försvarar de grundläggande rättigheterna