Mot en bättre fungerande rättsstat

Advokaten trygger rättsstaten

Genom sitt arbete vill advokatkåren också säkerställa att var och en under alla omständigheter har en verklig möjlighet att få sitt ärende behandlat och avgjort.

Vi försvarar de grundläggande rättigheterna