Mot en bättre fungerande rättstat

Advokaten trygger rättstaten

Genom sitt arbete vill advokatkåren också säkerställa att var och en under alla omständigheter har en verklig möjlighet att få sitt ärende behandlat och avgjort.

Vi försvarar de grundläggande rättigheterna