Skip to main content

Rättsfostran för skolelever

Rättsfostran för skolelever

Under lektionerna i rättsfostran ges grundläggande undervisning om det finländska rättssystemet. Utöver detta diskuteras nätbeteende och dess konsekvenser med högstadieelever: Vilken information ska jag inte publicera på nätet? Eller vad kan följa av nätmobbning?

Med gymnasieelever diskuteras avtal och deras inverkan på gymnasieelevernas liv: Vad ska ingå i ett arbetsavtal? Vad ska beaktas vid köp på nätet?

För lärare

Vill du beställa en lektion i rättsfostran till din skola? Skicka en begäran med förslag om tidpunkt till adressen viestinta@asianajajaliitto.fi.

Berätta samtidigt om det framkommit praktiska exempel som hänför sig till temana för lektionen i skolan eller klassen – till exempel nätmobbning. På det sättet kan föreläsaren förbereda sig för lektionen på bästa sätt.

Vi förmedlar begäran till den rätta lokala avdelningen och ber den kontakta läraren direkt för att komma överens om detaljerna för skolbesöket.

Advokat Janne Nyman på Porkkala gymnasium i Kyskslätt i 2019. Foto Emmi Korhonen.

För advokater och jurister

Lektionerna kan hållas av advokater och andra jurister på advokatbyråerna. Är du intresserad av att hålla lektioner i rättsfostran i skolor eller har du redan en bekant skola som du vill besöka? Kontakta den utbildningsansvariga på din egen avdelning!

Presentationer för lektioner i rättsfostran:

Rättsfostran, högstadieskola (ppt)

Rättsfostran, gymnasium (ppt)

Du kan ladda ner presentationerna från länkarna ovan. Preciserande anteckningar har tillagts i stordiorna för att hjälpa föreläsaren. Bekanta dig med materialet före lektionen och prata också med läraren om lärarens eventuella särskilda önskningar. Då kan du fokusera på att berätta mer om det önskade ämnet och behandla några andra delar på en allmännare nivå.

Kommunikation

Genom att använda hashtaggen #oikeuskasvatus kan du hitta rättsfostran i sociala medier.

Ytterligare information

Advokatförbundets kommunikation: viestinta@asianajajaliitto.fi.