Skip to main content

Rättsfostran för skolelever

Rättsfostran för skolelever

Under lektionerna i rättsfostran ges grundläggande undervisning om det finländska rättssystemet och advokaternas arbete. Utöver detta diskuteras nätbeteende och dess konsekvenser med högstadieelever: Vilken information ska jag inte publicera på nätet? Eller vad kan följa av nätmobbning?

Med gymnasieelever diskuteras avtal och deras inverkan på gymnasieelevernas liv: Vad ska ingå i ett arbetsavtal? Vad ska beaktas vid köp på nätet?

Advokat Janne Nyman på Porkkala gymnasium i Kyskslätt. Foto Emmi Korhonen.

För lärare

Vill du beställa en lektion i rättsfostran till din skola? Skicka en begäran till adressen viestinta@asianajajaliitto.fi.

Berätta samtidigt om du har särskilda önskemål om innehållet i lektionen – då kan advokaten förbereda sig för lektionen på bästa sätt.

Vi förmedlar begäran till den rätta lokala avdelningen och den ska kontakta dig direkt för att komma överens om detaljerna för skolbesöket.

För advokater och jurister

Lektionerna kan hållas av advokater och andra jurister på advokatbyråerna. Är du intresserad av att hålla lektioner i rättsfostran i skolor eller har du redan en bekant skola som du vill besöka? Kontakta den utbildningsansvariga på din egen avdelning!

Presentationer för lektioner i rättsfostran:

Rättsfostran, högstadieskola (ppt)

Rättsfostran, gymnasium (ppt)

Ladda ner presentationerna från länkarna ovan. Presentationerna innehåller preciserande anteckningar för att hjälpa föreläsaren. Bekanta dig med materialet före lektionen och prata också med läraren om lärarens eventuella särskilda önskningar. Då kan du fokusera på att berätta mer om det önskade ämnet och behandla några andra delar på en allmännare nivå.

Ytterligare information

Advokatförbundets kommunikation: viestinta@asianajajaliitto.fi.