Skip to main content

Tillsynsnämnden

Tillsynsnämnden – kvalitetssäkrare

Tillsynsnämnden är ett självständigt och av Advokatförbundet oberoende övervakningsorgan som har sin verksamhet i samband med Advokatförbundet. Dess lagstadgade uppgifter omfattar tillsyn över den verksamhet som advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd utövar. Tillsynsnämnden säkerställer kvaliteten på advokattjänsterna.

En klient, motpart eller annan person som är missnöjd med advokaten kan kontakta Advokatförbundets tillsynsnämnd och framställa klagomål gällande advokaten, det offentliga rättsbiträdet eller rättegångsbiträdet med tillstånd. Läs mer på tillsynsnämndens webbplats.

Tillsynsnämndens sammansättning

Den mångprofessionella tillsynsnämnden har en omfattande representation av hela det rättsliga området: nämnden består av domare, professorer, offentliga rättsbiträden, rättegångsbiträden med tillstånd och advokater.

Den självständiga och oberoende tillsynsnämnden består av ordföranden och elva andra ledamöter. Tillsynsnämndens ordförande och sex andra ledamöter ska vara advokater.

Ledamöter och suppleanter i tillsynsnämnden och tillsynsenhetens personal.

Tre av tillsynsnämndens ledamöter ska vara personer som står utanför advokatkåren, men de ska vara väl förtrogna med advokatverksamheten samt domarens uppgifter eller juridisk utbildning och forskning på universitetsnivå. Dessutom består tillsynsnämnden av två medlemmar som representerar rättegångsbiträden med tillstånd.

Mandatperioden för ledamöterna och suppleanterna i tillsynsnämnden är tre år och de verkar under domaransvar i sin uppgift.

Tillsynsnämnden och tillsynsförfarandets laglighet övervakas av justitiekanslern.

Ytterligare uppgifter: https://valvontalautakunta.fi/sv/