Skip to main content

Nyckelsiffror

Advokaterna i siffror

Advokater 2233 (31.12.2021) +1,0 %. Antalet advokater 2000–2021: år 2000 1539, år 2005 1759, år 2010 1873, år 2015 2090, år 2020 2211, år 2021 2233. Advokater, 64 % män, 36 % kvinnor. 57 % av de nya advokater var kvinnor.

 

Åldersfördelning av advokater: Under 30-åriga 1 %, 30–37-åriga 21 %, 38–45-åriga 23 %, 46–53-åriga 21 %, 54–62-åriga 21 %, yli 63-åriga 13 %. 749 advokatbyråer. 34 % av advokaterna arbetar i byråer med 1–2 jurister. 28 % av advokaterna arbetar i de tio största byråerna.

 

Ekonomi

Den officiella årsredovisningen för 2019 godkändes av delegationen den 10 juni 2022.

Suomen Asianajajaliiton tilinpaatos 2021 (på finska)