Skip to main content

Nyckelsiffror

Advokaterna i siffror

Advokater 2211 (31.12.2020) +1,3 %. Antalet advokater 2000–2020: år 2000 1539, år 2005 1759, år 2010 1873, år 2015 2090, år 2019 2183, år 2020 2211. Advokater, 65 % män, 35 % kvinnor. 58 % av de nya advokater var kvinnor.

 

Advokater 2211 (31.12.2020) +1,3 %. Antalet advokater 2000–2020: år 2000 1539, år 2005 1759, år 2010 1873, år 2015 2090, år 2019 2183, år 2020 2211. Advokater, 65 % män, 35 % kvinnor. 58 % av de nya advokater var kvinnor.

 

Ekonomi

Den officiella årsredovisningen för 2019 godkändes av delegationen den 12 juni 2020.

Suomen Asianajajaliiton tilinpäätös 2019 (på finska)

Ex-generalsekreterare Minna Melender i delegationsmöte 2019.