Skip to main content

Nämnden för advokatexamen

Nämnden för advokatexamen

Nämnden för advokatexamen är Advokatförbundets nämnd som utnämns årligen för ett år. Till nämnden hör 5–7 medlemmar av dessa minst hälften är advokater.

Nämnden för advokatexamen bestämmer tidpunkter, platser och anmälningstiderna för det skriftliga provet och examens kurser. De av examensnämnden fastställda anmälningstiderna är förbindande.

Sekretariatet för nämnden för advokatexamen upprättar frågorna i det skriftliga provet och granskar svaren. Om du får underkänt i någon av de tre examensdelarna har du rätt att framföra rättelseyrkande till nämnden för advokatexamen. Läs mer om advokatexamen.

Nämndens sammansättning:

Ordförande

Justitieråd Juha Mäkelä

Vice ordförande

Justitieråd Taina Pyysaari

Medlemmar

Tuomas Lehtinen, Anu Perho, Aino Kuulasmaa, Justus Könkkölä och Toni Malminen

Sekretariat

Advokaterna Juli Mansnérus och Annika Smalén.