Skip to main content

Asianajajatutkintolautakunta

Asianajajatutkintolautakunta

Asianajajatutkintolautakunta on Asianajajaliiton vuodeksi kerrallaan nimeämä lautakunta, johon kuuluu 5–7 jäsentä, joista vähintään puolet on asianajajia.

Tutkintolautakunta päättää kirjallisen kokeen ja koulutustilaisuuksien ajan ja paikan sekä ilmoittautumismääräajat. Tutkintolautakunnan vahvistamat ilmoittautumismääräajat ovat sitovia.

Asianajajatutkintolautakunnan sihteeristö laatii kirjallisen kokeen kysymykset ja tarkistaa vastaukset. Kirjallisessa kokeessa, eettisessä tai oikeudenkäyntiosassa hylätty voi tehdä tutkintolautakunnalle kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Lisätietoa tutkinnon suorittamisesta.

Tutkintolautakunnan kokoonpano:

Puheenjohtaja

Oikeusneuvos Juha Mäkelä

Varapuheenjohtaja

Oikeusneuvos Taina Pyysaari

Jäsenet

Tuomas Lehtinen, Anu Perho, Aino Kuulasmaa, Justus Könkkölä ja Toni Malminen

Sihteeristö

Asianajajat Juli Mansnérus ja Annika Smalén.