Skip to main content

Tutkittua tietoa

Kysely käräjä- ja hovioikeuksien tuomareille, esittelijöille ja muulle henkilökunnalle asianajajien toiminnasta 2022

Tuomarien mielipide asianajajista: lojaaleja päämiehille

Asianajajat ovat lojaaleja päämiehilleen ja toimivat asiallisesti oikeudessa, kertoivat tuomarit Asianajajaliiton kyselyssä. Eniten kritiikkiä asianajajat saivat turhasta todistelusta, jota esitetään varmuuden vuoksi. Asianajajilla on myös tapana ilmaista asioita turhan laveasti. Vastausten perusteella tämä on ehkä yleisempi kulttuuri suomalaisissa oikeusprosesseissa: tiivistämiseen ei ole totuttu. 

Kysely käräjä- ja hovioikeuksien tuomareille, esittelijöille ja muulle henkilokunnalle asianajajien toiminnasta 2022, loppuraportti

Asianajajaliiton mielikuvatutkimus 2020: Asianajajan ja muun lakimiehen ero on hämärän peitossa

Asianajajaliitto selvitti kesällä 2020 tehdyn mielikuvatutkimuksen avulla, miten suomalaiset tuntevat asianajajien ammattia ja heidän palveluitaan sekä millainen on yleisin mielikuva asianajajista. Vain kahdeksan sadasta osasi kuvata asianajajan ammattia oikein. Yksi keskeisimpiä tuloksia oli se, että vaikka kolmannes kyselyyn vastaajista arvioi itse tietävänsä eron asianajajan ja muun lakimiehen välillä, näin ilmoittaneesta vastaajista vain yksi neljästä kuvasi ammattiryhmien eron oikein. Eli vähemmän kuin joka kymmenes vastaaja tiesi, mikä asianajaja on. 

Asianajajaliiton mielikuvatutkimus 2020, raportti (pdf)

Linkki mielikuvatutkimusta koskevaan tiedotteeseen (28.8.2020)

Tutkimus naisten ja perheellisten asemasta asianajoalalla

Asianajajaliitto on vuonna 2019 teettänyt tutkimuksen naisten ja perheellisten asemasta asianajoalalla. Tutkimus julkaistiin Asianajajapäivässä 17.1.2020. Alla yhteenveto tutkimustuloksista sekä koko tutkimusraportti.

Naisten asema asianajoalalla -tutkimus 2019, esitys 17.1.2020

Tutkimustulokset 2019, Naisten asema asianajoalalla

Asianajajatutkimukset 2018:

Asianajaja on tulevaisuuden ammatti

Asianajajaliitto teetti kuluvan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi viime vuonna kolme asianajajan ammattiin liittyvää taustaselvitystä: ensimmäisen oikeustieteen opiskelijoille, toisen alle 45-vuotiaille asianajajille, muille juristeille ja harjoittelijoille sekä kolmannen yli 45-vuotiaille asianajajille.

Tavoitteena oli selvittää, kiinnostaako asianajoala opiskelijoita, miten ja miksi he asianajoalalle päätyvät sekä riittääkö alalla töitä. Tulokset yllättivät: jopa kahdeksan kymmenestä oikeustieteen opiskelijasta oli asianajajan ammatista kiinnostunut.

Tutkimusraportit ja niiden vertailu: