Välj en advokat.

En tillförlitlig partner i livets vändpunkter.

Hitta en advokat

Det finns inga sådana svåra ärenden eller stora problem, som inte en advokat kan hitta en lösning till!

Vad är en advokat?

En advokat är en jurist som är specialiserad på att tillvarata sin klients rättigheter.

För den som vill bli advokat

Funderar du på en karriär som advokat? Advokat är ett framtidsyrke!

Behöver du en advokat?

Behöver du ett stipendium?

Behöver du ett stipendium?

Du kan ansöka om stipendium bl.a. för arbete med doktorsavhandling och forskningsarbete, postgraduala studier, arbetspraktik och rättsfallstävlingar.

Kan du tänka dig förlikning?

Kan du tänka dig förlikning?

Advokatförbundets förlikning är ett privat och konfidentiellt sätt att lösa en tvist som uppstått mellan parterna. Den är en mera flexibel, snabbare och förmånligare tvistlösningsmetod än en rättegång.

Vill du bli medlem?

Vill du bli medlem?

Advokatexamen är en ansedd yrkesexamen som Finlands Advokatförbund ordnar för jurister. Avläggande av advokatexamen är en förutsättning för medlemskap i Advokatförbundet.