Advokattjänster

Varför välja en advokat?

Visste du att titeln advokat endast får användas av en erfaren jurist som är godkänd som medlem i Finlands Advokatförbund och som dessutom har avlagt en krävande advokatexamen?

Vad är en advokat?

En advokat är en jurist som är specialiserad på att verka för sin klients rättigheter: det krävs mer av advokater och de övervakas noggrannare än andra juristkolleger.

Behöver du en medlare?

Som medlare i Advokatförbundets förlikning verkar en erfaren advokat, som har avlagt en särskild medlingsutbildning. Förlikning är oftast ett förmånligare alternativ till domstolsbehandling.

Behöver du hjälp av en erfaren advokat?

Med hjälp av vår söktjänst Hitta en advokat kan du hitta den för dig lämpligaste advokaten. Söktjänsten är avsedd både för privatpersoner och för samfundskunder.

Gå till söktjänsten

Vad kostar advokattjänsten?

Vad kostar advokattjänsten?

I början av uppdraget avtalar advokaten alltid om grunderna för advokatarvodet med klienten. En advokats arvode baseras vanligtvis på timfakturering.

Hur framställa klagomål?

Hur framställa klagomål?

I förbundet ser vi till att en advokatkår med hög yrkeskunskap är verksam i Finland. Om du inte är nöjd kan du klaga över ditt biträde gratis.

Vad är Advokatförbundet?

Vad är Advokatförbundet?

Advokatförbundet är ett offentligrättsligt samfund, som godkänner nya advokater och övervakar deras yrkesmässiga verksamhet. Endast våra medlemmar får använda yrkesbenämningen advokat.

Utarbetar du ett kontrakt? Ta en advokat för din bekvämlighet.

Du kanske vill vända dig till en advokat redan innan ett problem uppstår. Om du till exempel planerar att göra en viktig affär, kontakta en advokat!

Varför välja en advokat