Skip to main content

Fakturering

 

Advokatförbundets faktureringsuppgifter

Finlands Advokatförbund (FO-nummer 0202096-1) är ett offentligrättsligt organ som inrättats genom lag om advokater (496/1958) och vars stadgar (540/2021) har fastställts av justitieministeriet. Finlands Advokatförbund är på grund av sin lagstadgade karaktär inte upptaget i handels-, förenings- eller stiftelseregistret och har på grund av sin rättsliga karaktär ingen terminus som hänvisar till gemenskapens form (t.ex. rf, ab eller sr) i sitt namn.

1. E-fakturor

E-faktureringsadress: 003702020961
Operatör: Maventa (003721291126)

2. Mottagning av fakturor per e-post till skanningstjänsten

Fakturan ska ha följande adressuppgifter:
Finlands Advokatförbund
02020961
PB 100
80020 Kollektor Scan

Fakturor ska skickas som e-postbilagor i PDF-format (max. 5MB/fil) till adressen 02020961@scan.netvisor.fi.
Om fakturan innehåller bifogade sidor måste dessa finnas i samma fil som den egentliga fakturan.

3. Skanning av pappersfakturor

Fakturan och kuvertet ska ha följande adressuppgifter:
Finlands Advokatförbund
02020961
PB 100
80020 Kollektor Scan