Skip to main content

Den etiska delen

Advokatexamens etiska del

Den etiska delen är en utbildningshelhet som främjar din förståelse av de etiska anvisningar som är förpliktande för advokaten och hur de ska beaktas i det praktiska arbetet. Den ger också information om byråns organisation och förhindrande av penningtvätt samt ger färdigheter för medling och ork i arbetet. Du får också verktyg för marknadsföring och kommunikation.

Den etiska delen ordnas två gånger om året i form av ca två veckors online-studier i en elektronisk inlärningsmiljö. Studierna består av föreläsningsvideor, tester, uppgifter och diskussioner med andra studerande. En förutsättning för att den etiska delen ska godkännas är att alla tilldelade online-uppgifter utförs med godkänt resultat inom tidsfristen.

Till dem som anmält sig skickas i god tid innan online-studierna inleds de koder och anvisningar som behövs i inlärningsmiljön. Om du har frågor om den etiska delen, svarar vi gärna på adressen tutkinto@asianajajaliitto.fi.

Se kommande examensdagar och anmäl dig till den etiska delen i vår evenemangskalender. Du kan ändra språket för enskilda evenemang till svenska.