Skip to main content

Den etiska delen

Advokatexamens etiska del

Utbildning främjar din förståelse av de etiska riktlinjer som tvingar advokaterna och deras övervägande i praktiskt arbete. Den ger också information om byråns organisation och förhindrande av penningtvätt samt kapacitet för medling och bättre ork i arbete. Du får också verktyg för att fungera som advokat i rättssalen, samt perspektiv på marknadsföring och kommunikation. 

Den etiska delen ordnas två gånger om året som cirka två veckors online-studier bestående av föreläsningsvideor, tester, uppdrag och diskussioner med andra examinanden. Identifierare och instruktioner tillhandahålls för användning av inlärningsmiljön i god tid innan onlinestudierna påbörjas.

Genomgången av utbildningen är villkorad av att online-studier genomförs på ett godkänt sätt. Advokatexamensnämnden bekräftar de godkända.

Anmäla dig till examenstillfällen i vår evenemangskalender. Du kan ändra språket för enskilda evenemang till svenska.