Skip to main content

Eettinen osa

Asianajajatutkinnon eettinen osa

Eettinen osa on koulutuskokonaisuus, joka edistää ymmärrystäsi asianajajaa velvoittavista eettisistä ohjeista ja niiden huomioimisesta käytännön työssä. Se antaa myös tietoa toimiston järjestämisestä ja rahanpesun estämisestä sekä antaa valmiuksia sovitteluun ja työssä jaksamiseen. Saat myös välineitä markkinointiin ja viestintään.

Eettinen osa järjestetään kaksi kertaa vuodessa noin kahden viikon mittaisina verkko-opintoina sähköisessä oppimisympäristössä. Opinnot koostuvat luentovideoista, testeistä, tehtävistä ja keskusteluista muiden opiskelijoiden kanssa. Eettisen osan läpäisemisen edellytyksenä on kaikkien annettujen verkkotehtävien suorittaminen hyväksytysti määräajassa.

Ilmoittautuneille toimitetaan oppimisympäristön käyttöön tarvittavat tunnukset ja ohjeet hyvissä ajoin ennen verkko-opintojen alkua. Mikäli sinulla on kysyttävää eettisestä osasta, vastaamme mielellämme osoitteessa tutkinto@asianajajaliitto.fi.

Katso tulevat tutkintopäivät ja ilmoittaudu eettiseen osaan tapahtumakalenterissamme!