Skip to main content

'Asianajaja (eläkkeellä)' -nimikkeelle hakeutuminen

‘Asianajaja (eläkkeellä)’ -nimikkeelle hakeutuminen

Asianajaja, joka eläkkeelle siirtyessään on harjoittanut asianajotoimintaa päätoimisesti vähintään kymmenen vuoden ajan, voi hakea Asianajajaliiton hallitukselta lupaa pysyä Asianajajaliiton jäsenenä (AAL 9.6 §, säännöt 10 §).

Voit hakea lupaa jättämällä vapaamuotoisen hakemuksen Asianajajaliiton asiointipalvelu ASSIssa, jonka jälkeen paikallisosaston hallitus antaa asiassa lausuntonsa. Asianajajaliiton hallitus päättää, täyttääkö hakija liiton säännöissä eläkkeellä olevalle jäsenelle asetetut vaatimukset.

Paikallisosaston on toimitettava lausuntonsa Asianajajaliiton hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen hallituksen kokousta. Kokousten ajankohdat löytyvät tästä.

Siirry tästä linkistä asiointipalvelu ASSIin. Palveluun kirjaudutaan suomi.fi-palvelun kautta vahvaa tunnistusta käyttäen.