Skip to main content

Valtuuskunta

Valtuuskunta

Suomen Asianajajaliiton ylintä päätösvaltaa käyttää 68-jäseninen valtuuskunta. Valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Valtuuskunnan alaisuudessa toimii menettelytapavaliokunta, joka valmistelee mm. valtuuskunnan, liiton ja valvontalautakunnan puheenjohtajien valintoja.

 

Valtuuskunnan kokous kesäkuussa 2023

Valtuuskunta kokoontuu puolen vuoden välein, talvikokoukseen tammikuussa ja kevätkokoukseen kesäkuussa.

 

Valtuuskunnan puheenjohtaja (2023-2026):

Asianajaja Janne Nyman (Helsingin Asianajajayhdistys)

Varapuheenjohtaja (2023–2026):

Asianajaja Tero Artimo (Keski-Suomen paikallisosasto)

Katso tästä, keitä valtuuskuntaan kuuluu

Katso tästä, keitä menettelytapavaliokuntaan kuuluu

Edustaja hukassa?
Ota yhteyttä paikalliseen valtuuskunnan jäseneen!

Löydät valtuuskunnan edustajien yhteystiedot Löydä asianajaja -palvelustamme.