Skip to main content

Valtuuskunta

Valtuuskunta

Suomen Asianajajaliiton ylintä päätösvaltaa käyttää 63-jäseninen valtuuskunta. Valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Valtuuskunnan alaisuudessa toimii menettelytapavaliokunta, joka valmistelee mm. valtuuskunnan, liiton ja valvontalautakunnan puheenjohtajien valintoja.

Asianajajaliiton valtuuskunnan kokous Helsingin Kalastajatorpalla.

Valtuuskunta kokoontuu puolen vuoden välein, talvikokoukseen tammikuussa ja kevätkokoukseen kesäkuussa.

 

Valtuuskunnan puheenjohtaja (–2023):

Asianajaja Tero Puha (Helsingin Asianajajayhdistys)

Varapuheenjohtaja (–2023):

Asianajaja Olli Siponen (Oulun paikallisosasto)

Katso tästä, keitä valtuuskuntaan kuuluu

 

Edustaja hukassa?
Ota yhteyttä paikalliseen valtuuskunnan jäseneen!

Löydät valtuuskunnan edustajien yhteystiedot Löydä asianajaja -palvelustamme.