Skip to main content

Delegationen

Delegationen

Den högsta beslutanderätten hos Finlands Advokatförbund utövas av delegationen som består av 67 medlemmar. Delegationen sammanträder två gånger i året. Under delegationen verkar procedurutskottet som bl.a. förbereder valen av ordförande för delegationen, förbundet och tillsynsnämnden.

Delegationens möte i Kalastajatorppa Helsingfors.

Delegationen sammanträder var sjätte månad, vintermötet hålls i januari och vårmötet i juni.

 

Delegationens ordförande (2023-2026):

Advokat Janne Nyman (Helsingfors Advokatförening)

Vice ordförande (2023-2026):

Advokat Tero Artimo (Mellersta Finlands avdelning)

Klicka här för att se vem som ingår i delegationen

 

Saknar du ett ombud?
Vänligen kontakta en lokal delegationsmedlem!

Du hittar kontaktuppgifter till representanterna i delegationen i vår söktjänst Hitta en advokat.