Skip to main content

Defensor Legis

Defensor Legis – en juridisk tidskrift

Defensor Legis är en juridisk tidskrift som Advokatförbundet har publicerat sedan 1920. Defensor Legis, som år 2020 firade 100-årsjubileum är den äldsta publikationen för advokater i Norden.

Defensor Legis innehåller praktiska artiklar från olika rättsområden. Publikationen är avsedd för experter inom juridik och alla som är intresserade av rättsutvecklingen.

Defensor Legis utkommer fyra gånger och upplagan är cirka 1 000. Av publikationens läsarkrets är cirka en tredjedel andra än advokater.

 

Redaktionens kontaktuppgifter

Huvudredaktör: JD Toni Malminen
 
Redaktionschef: informatör, FM Heidi Enne Hyvönen
Tfn +358 40 510 8238 | förnamn.efternamn.efternamn@advokatforbundet.fi
 

Anvisningar för skribenter i Defensor Legis

Valfritt referee-förfarande

Författaren till en längre artikel kan om han eller hon vill be att artikeln skickas för bedömning till en vetenskaplig expert utanför redaktionen, ett s.k. referee-förfarande. Referee-artiklar ska inlämnas till chefsredaktören cirka sex veckor innan den egentliga inlämningsdagen.

Anvisningar för skribenter av Defensor Legis

 

Inlämningsdatum för material och utgivningsdatum 2024

Nr Referee-artiklar Övriga artiklar Utgivningsdatum
1/2024 1.12.2023 15.1.2024 6.3.2024
2/2024 11.3.2024 24.4.2024 12.6.2024
3/2024 3.6.2024 14.8.2024 2.10.2024
4/2024 2.9.2024 15.10.2024 11.12.2024

 

Ta i bruk den elektroniska Defensor Legis

– Avgiftsfri förmån för Advokatförbundets medlemmar

Advokatförbundet producerar i samarbete med Edita Defensor Legis elektroniska nättjänst. Edilex Lagbibliotek innehåller alla upplagor av Defensor Legis från 4/2003 och största delen av artiklarna sedan år 2000.

Materialet publiceras i Edilex samtidigt som pappersversionen av tidskriften utkommer. De nya tidskrifterna finns i Edilex som PDF-filer som omfattar hela tidningen, men även artikelvis.

Vilka är fördelarna med att använda nätpublikationen?

  • mångsidiga sökfunktioner enligt artikelns namn, författare eller ämnesord
  • alltid tillgång till en publikation som tjänar experter
  • tjänsten fungerar som elektroniskt arkiv för artiklar i publikationen

Dessutom finns länkar till Defensor Legis artiklar i Edilex uppdaterade lagstiftning som ska beställas separat. Detta är en användbar fördel: författningstexten, rättsfall och den kommenterande texten länkas ihop.

Advokat, aktivera din användarrätt och registrera dig som användare av den elektroniska DL: 

En advokatbyrå kan också göra en beställning. Instruktioner för båda dessa finns på https://www.edilex.fi/defensor_legis/tietoa.

 

Observera: Avgiftsfri användningsrätt för advokater och advokatbyråer förutsätter inte beställning av någon annan Edilex-tjänst.

Skriv till Edilex Vierashuone

Vi påminner alla Defensor Legis författare om möjligheten att skriva i Edilex Vierashuone (Guest Room), vilket ger experter möjlighet att publicera korta kolumntyper av expertskrifter om teman som de har upplevt som viktiga och aktuella, med ett juridiskt perspektiv (Läs mer: www.edilex.fi/kirjoita#vier).